Thứ 7, 20/08/2022 - 04:11
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ về tài nguyên nước

Chỉ đạo cuộc họp trực tuyến với các đơn vị liên quan về tiến độ xây dựng các Quy hoạch tài nguyên nước và rà soát dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh:

 

Quang cảnh cuộc họp trực tuyến tại đầu cầu Cục Quản lý tài nguyên nước

Tham dự cuộc họp có đầu cầu trực tuyến tại các đơn vị: Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp Chế, Cục Quản lý tài nguyên nước; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia, Văn phòng Thường trực Ủy ban Sông Mê Công Việt Nam; Viện Khoa học Tài nguyên nước, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh

Báo cáo tại cuộc về xây dựng dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh, ông Nguyễn Minh Khuyến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước cho biết, dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh gồm 5 phần, 54 Điều. Phần I quy định về đối tượng, phạm vi áp dụng, yêu cầu chung; Phần II quy định các nội dung kỹ thuật đánh giá tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, tài nguyên nước, giải pháp nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước; Phần III, IV quy định các nội dung kỹ thuật lập điều chỉnh quy hoạch liên quan đến phân đoạn sông, xác lập vùng quản lý tổng hợp, đánh giá tính toán các chỉ tiêu quy hoạch trong điều kiện đủ số liệu; Phần V là các điều khoản thi hành và tổ chức thực hiện.

Dự thảo đã bám sát các quy định tại Điều 19 Luật Tài nguyên nước, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; đồng thời, đưa ra mục tiêu là giải quyết tối đa các vấn đề ở phạm vi lưu vực sông trong 10 năm qua và cụ thể hóa các định hướng được đưa ra trong Quy hoạch tài nguyên nước Quốc gia.

Về quá trình xây dựng Dự thảo, Cục đã gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan; Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Tổ soạn thảo đã nghiên cứu, tiếp thu và có các giải trình cụ thể.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành Thứ trưởng yêu cầu Cục Quản lý tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước và Viện Khoa học tài nguyên nước rà soát lại dự thảo Thông tư bảo đảm tính hợp lý, thống nhất với các quy định pháp luật có liên quan; khẩn trương hoàn thiện Dự thảo trình Lãnh đạo Bộ xem xét ban hành.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ lập Quy hoạch tài nguyên nước

Báo cáo tại cuộc họp trực tuyến về tình hình xây dựng các Quy hoạch tài nguyên nước, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh cho biết, thực hiện Quyết định số 1977/QĐ-BTNMT ngày 31/07/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về Kế hoạch tổ chức lập quy hoạch thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và môi trường, Cục Quản lý tài nguyên nước và các đơn vị theo nhiệm vụ được giao đã khẩn trương triển khai thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu cấp quốc gia; dữ liệu các lưu vực sông phục vụ lập các Quy hoạch tài nguyên nước.

Cụ thể, theo Quyết định số 1977/QĐ-BTNMT, Cục Quản lý tài nguyên nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước; các Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông (LVS) liên tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến 2050 (sông Đồng Nai; sông Ba; sông Vu Gia - Thu Bồn; sông Hương). Các Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông còn lại do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện.

Đến nay, Cục đang tổ chức thu thập thông tin, số liệu, phục vụ xây dựng Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia. Việc lập Quy hoạch tổng hợp LVS theo Quyết định số 1977/QĐ-BTNMT sẽ được thu thập và cập nhật thông tin, số liệu ở từng địa phương trên LVS  lập quy hoạch. Riêng các tài liệu liên quan đến các LVS Bằng Giang - Kỳ Cùng, Sê San, Srepok, Hồng - Thái Bình, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cung cấp và kế thừa từ quy hoạch đang triển khai.

Đối với tài nguyên nước mặt phục vụ lập Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia sẽ tính toán tổng lượng dòng chảy, lượng nước có thể khai thác sử dụng theo năm, theo mùa, theo tháng và có xét đến biến đổi khí hậu trên 13 lưu vực sông lớn và các lưu vực sông ven biển.

Đối với tài nguyên nước dưới đất sẽ kế thừa kết quả từ Dự án Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 trên toàn quốc.

Việc tính toán nhu cầu sử dụng nước của các ngành trên cơ sở kế hoạch, quy hoạch của các ngành đã được phê duyệt. Trong trường hợp chưa có quy hoạch các ngành có sử dụng nước, việc dự báo nhu cầu sử dụng nước trong kỳ quy hoạch dựa vào các quy định về tiêu chuẩn sử dụng nước của các ngành.

Về nội dung phân vùng phục vụ lập Quy hoạch tổng hợp LVS, trong quy hoạch cấp quốc gia sẽ xem xét phương án phân chia các vùng trong từng LVS lập quy hoạch để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các quy hoạch tổng hợp LVS. Theo đó, Cục Quản lý tài nguyên nước sẽ chủ trì phối hợp với các đơn vị được giao lập quy hoạch các lưu vực sông để thống nhất phương pháp và kết quả phân vùng trên các LVS cần lập quy hoạch để tổng hợp vào quy hoạch TNN Quốc gia.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành đánh giá cao Cục Quản lý tài nguyên nước và các đơn vị trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước.  

Thứ trưởng yêu cầu Cục Quản lý tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước. Trong quá trình thực hiện cần tiến hành song song quá trình tham vấn và tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương nhằm đảm bảo tính khoa học, khả thi và hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ. Thứ trưởng giao Cục Quản lý tài nguyên nước tiếp tục làm đầu mối trong việc xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết công tác lập quy hoạch tài nguyên nước, trong đó có phân công nhiệm vụ tới từng đơn vị và theo dõi tiến độ thực hiện, báo cáo Lãnh đạo Bộ theo quy định.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tăng cường triển khai các cuộc họp trực tuyến, Đẩy mạnh chuyển đổi số, tập trung xây dựng Chính phú điện tử, chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai "Văn phòng dự báo không giấy", nhằm chủ động phòng ngừa dịch cũng như tiết kiệm chi phí, tăng cường ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan