Chủ nhật, 14/08/2022 - 19:06
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cấp thiết trong việc xây dựng Đề án Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các Bộ, ngành

Có thể thấy rằng trong thời gian vừa qua việc đẩy mạnh triển khai xây dựng CSDL TNMT đồng bộ ở các cấp đã đạt được nhiều kết quả nhất định. Tuy nhiên mức độ phát triển, xây dựng các cơ sở dữ liệu với việc xây dựng các hành lang pháp lý nhằm quản lý, định hướng trong việc xây dựng các cơ sở dữ liệu này còn chưa đồng bộ. Chính vì vậy khi tiến hành triển khai xây dựng, vận hành, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia còn gặp nhiều khó khăn, các bộ, ngành địa phương còn lúng túng trong việc thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường.

việc các HTTT và CSDL không kết nối, chia sẻ được với nhau đẫn tới tình trạng cùng một nội dung thông tin, công dân, doanh nghiệp phải cung cấp rất nhiều lần cho nhiều đơn vị hành chính nhà nước. Ngoài ra, kết quả thủ tục hành chính không được lưu lại và chia sẻ giữa các đơn vị dẫn tới cá nhân, tổ chức phải cung cấp rất nhiều giấy tờ để xác thực các thủ tục hành chính đã thực hiện. Điều này gây nhiều phiền hà, tốn công sức, thời gian của công dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Trong trường hợp các HTTT và CSDL được kết nối với nhau, thông tin giải quyết thủ tục hành chính không phải cung cấp lại mà chỉ cần truy vấn đến lịch sử giải quyết thủ tục hành chính của người dân, sẽ tăng cường khả năng trao đổi, xác minh thông tin giữa các đơn vị hành chính, đồng thời giúp giảm thiểu tối đa thời gian cũng như quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Chính phủ Hàn Quốc coi việc chia sẻ thông tin hành chính mới là một trong những chìa khoá quan trọng. Và với điều này, dự án “Mở rộng việc chia sẻ các thông tin hành chính” được lựa chọn như là 1 trong 31 dự án cho lộ trình phát triển Chính phủ điện tử (CPĐT) tại Hàn Quốc với mục đích nâng cấp cơ sở hạ tầng cho phát triển CPĐT và các dịch vụ thông qua việc thúc đẩy chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chính phủ và các cơ quan hành chính công. Sau khi dự án được triển khai trong vòng 4 năm từ tháng 10/2005 đến 2008 tổng cộng chính phủ Hàn Quốc đã tiết kiệm được 349 tỷ won thông qua việc chia sẻ các thông tin hành chính. Và đến năm 2013 con số tiết kiệm được đã là 711 tỷ won, số lượng tài liệu giảm ước tính giảm từ 440 triệu tài liệu xuống còn 200 triệu.

Bằng việc tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước và bảo đảm hạ tầng kỹ thuật CNTT cho sự phát triển CPĐT hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số dự kiến sẽ mang lại một số lợi ích cụ thể như sau:

Đối với việc tái cấu trúc hạ tầng công nghệ, các nghiên cứu cho thấy rằng việc triển khai ĐTĐM mang lại rất nhiều lợi ích và một trong các giá trị chủ yếu của việc sử dụng nền tảng này là tiết kiệm chi phí, giảm tối đa chi phí hạ tầng CNTT tại các Quốc gia. Một chương trình do chính phủ liên bang Mỹ giới thiệu vào năm 2010 để giảm chi tiêu CNTT đã làm tăng việc sử dụng ĐTĐM, củng cố các TTDL và một số thay đổi khác. Một báo cáo của cơ quan giám sát của chính phủ đã tiết lộ rằng chương trình đã tiết kiệm khoảng 3,6 tỷ USD. Ngân sách hiện tại của chính phủ Mỹ cho chi tiêu CNTT là khoảng 80 tỷ đô la mỗi năm. Ngoài ra, các cơ quan Chính phủ các quốc gia đều rất quan tâm đến việc hình thành đám mây Chính phủ (G-Cloud), điển hình là Nhật Bản, Anh, các nước Châu Âu... Đây là mô hình đem lại nhiều ưu điểm và giúp các Chính phủ tiết kiệm một khoảng chi phí đáng kể cho hạ tầng CNTT. Các nhiệm vụ của Đề án ngoài việc tạo hành lang pháp lý, còn đưa ra một số giải pháp như từng bước thành lập hạ tầng ĐTĐM theo giai đoạn (dựa trên công nghệ ĐTĐM), làm cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong quá trình phát triển CPĐT, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số. Đây là giải pháp tối ưu hoá hiệu quả hoạt động của hạ tầng CNTT và TTDL đã được triển khai tại các bộ, ngành, địa phương (chi phí xây dựng, vận hành, duy trì và phát triển một TTDL là rất lớn, bên cạnh đó, hiện chưa tận dụng được toàn bộ năng lực của hạ tầng CNTT và TTDL, hầu hết các TTDL đều chưa có TTDL dự phòng và khôi phục thảm hoạ), đem lại các hiệu quả về kinh tế cũng như các hiệu quả về khả năng bảo đảm vận hành ổn định, an toàn an ninh thông tin các HTTT. Trong quá trình phát triển CPĐT, xu hướng này là tất yếu.

Thông tin dữ liệu tài nguyên môi đóng góp vài trò ngày càng quan trọng trong công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế xã hội, cung cấp hạ tầng dữ liệu cho các địa phương phát triển đô thị thông minh, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; tạo điều kiện việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Hầu hết các địa phương đã và đang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường nhưng chưa đồng bộ, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa có sự kết nối với nhau, hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường chưa được kết nối liên thông giữa Địa phương và Trung ương, giữa các địa phương với nhau nên việc khai thác sử dụng dữ liệu con gặp nhiều khó khăn.

Hiện nay một số văn bản có nội dung quy định việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống ứng dụng CNTT cũng đã được ban hành (Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 20/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về triển khai các HTTT có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương); Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 và Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường phiên bản 2.0 hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường được kết nối liên thông với các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương. Tuy nhiên, chưa có hướng dẫn cụ thể về dữ liệu được chia sẻ, chia sẻ theo phương thức nào. Do đó, trong quá trình triển khai, các bộ, ngành địa phương vẫn còn lúng túng trong việc xây dựng các CSDL và HTTT, chưa xác định được dữ liệu cần phải chia sẻ cho cơ quan, đơn vị, tổ chức nào.

Đặc biệt ngày 09/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước, trong đó, đây là nền tảng pháp lý quan trọng cho việc quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Để phát huy được hiệu quả của dữ liệu về tài nguyên và môi trường trong thời kỳ CMCN 4.0, cung cấp đầy đủ nền tảng về thông tin dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước, xây dựng chính phủ số, cung cấp dữ liệu cho kho dữ liệu mở phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng của đất nước, Ngành tài nguyên và môi trường cần phải xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường trên cơ sở tiếp tục kế thừa các cơ sở dữ liệu đã có, xây dựng bổ sung các thành phần dữ liệu mới, thiết lập được nền tảng kết nối liên thông dữ liệu với các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương trên nền tảng kết nối liên thông của Chính phủ, của Bộ Tài nguyên và Môi trường và của các bộ ngành, địa phương.

Trong Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng chỉ rõ một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là:

“Hoàn thiện pháp luật, chính sách về dữ liệu, quản trị dữ liệu, tạo thuận lợi cho việc tạo dựng, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong nước, tiến tới kết nối với khu vực ASEAN và quốc tế.

Xây dựng cơ sở dữ liệu số của Chính phủ và các cấp chính quyền, tạo điều kiện để mọi công dân có thể cập nhật thông tin cần thiết về hoạt động của bộ máy nhà nước. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thu thập, quản lý dữ liệu và giao dịch trên nền tảng Internet ở các cơ quan nhà nước”.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan