Thứ 7, 08/08/2020 - 06:34
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cần chủ động thay đổi, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu “bứt phá”

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà trong Hội nghị giao ban công tác Quý I chiều ngày 11/4/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa, Trần Quý Kiên, Võ Tuấn Nhân, Lê Công Thành và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.

 

 

TKQuy11.jpg

Bộ trưởng Trần Hồng Hà và các Thứ trưởng chủ trì Hội nghị giao ban Quý I/2019

Tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đặng Ngọc Điệp, Chánh văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: “Trong quý I/2019, các đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường đều tích cực tập trung triển khai các nhiệm vụ ngay từ ngày đầu năm, vì vậy tình hình giải quyết các nhiệm vụ đã có những chuyển biến tích cực”.

Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ 05 đề án, trong đó có 02 đề án trình trước tiến độ (Đề án tổ chức Hội nghị đồng bằng sông Cửu Long và Đề án tổ chức Hội nghị phân ban hợp tác Việt Nam - Hà Lan); tích cực đôn đốc triển khai thực hiện Chương trình công tác, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ giao; giải quyết các thủ tục hành chính,…

Tại Hội nghị cũng đã trao đổi, thảo luận và tháo gỡ các vướng mắc trong triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức cán bộ và cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Ngành; tình hình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019; kết quả rà soát, giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của địa phương về chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường; chuẩn bị cho Bộ trưởng tham dự kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XII; tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP; tình hình thực hiện các nhiệm vụ, dự án theo kế hoạch,…

TKQuy5.jpg

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Các kết quả cụ thể, tập trung xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật, Bộ đã hoàn thiện hồ sơ lập đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ môi trường, Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước  theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Đã trình và được Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 về hoạt động viễn thám, Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật đo đạc và bản đồ; bổ sung, hoàn thiện các dự thảo Nghị định quy định lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết Luật bảo vệ môi trường, Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Nghị định về quản lý cát sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông theo ý kiến của các thành viên chính phủ. Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp để hoàn thiện Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 51/2014/NĐ-CP quy định về việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Bộ đã tổ chức Hội nghị toàn ngành triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019, đồng thời phối hợp với địa phương tiến hành khảo sát, thống nhất đối tượng thanh tra báo cáo Bộ trước khi thành lập đoàn thanh tra theo quy định; các đơn vị trực thuộc Bộ ban hành chi tiết Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019.

Kiện toàn tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực và cải cách hành chính, Bộ đang xây dựng Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức Ngành đến năm 2030; Quy hoạch định hướng mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập; sửa đổi Bộ chỉ số đánh giá, xác định Chỉ số CCHC của các đơn vị,... Ban hành và triển khai Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP; 02/NQ-CP của Chính phủ; ban hành Quy chế đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước; Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đất đai Điều tra, thu thập thông tin xây dựng khung giá các loại đất; rà soát, điều chỉnh Chương trình xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật giai đoạn 2016 - 2020; hoàn thiện dự thảo Quy chế Quản lý tài sản công…

Bộ đã rà soát điều ước quốc tế song phương, đa phương để đề xuất nội luật hóa, hoàn thiện hệ thống pháp luật tài nguyên và môi trường nhằm thực hiện hội nhập quốc tế; xây dựng kế hoạch triển khai Hiệp định CPTPP của Bộ; ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ và Bộ Năng lượng Mỏ và Phát triển bền vững Ma-rốc; tổ chức thành công Hội nghị liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan lần thứ 7; chuẩn bị tốt nội dung phục vụ Lãnh đạo Bộ tham dự Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 12 Khu vực Tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia; Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN đặc biệt về rác thải biển; đang chuẩn bị tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm của Nhật Bản về đăng ký đất đai và hệ thống thông tin đất đai.

Về công tác khoa học và công nghệ, Bộ đã tổng hợp kết quả giao nộp sản phẩm, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu đánh giá, công nhận kết quả nhiệm vụ kết thúc năm 2018; xây dựng 29 tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đến nay, đã hoàn thành và đưa vào triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho 99 TTHC (tăng 17 dịch vụ công so với cùng kỳ năm 2018), trong đó có 72 dịch vụ công mức độ 3, 27 dịch vụ công mức độ 4; tiếp tục triển khai 11 TTHC dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và kết nối với Cổng thông tin Một cửa quốc gia; đang hoàn thành việc xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành TN&MT phiên bản 2.0; xây dựng Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025,... Đặc biệt, đã quán triệt việc triển khai, vận hành việc quản lý văn bản, hồ sơ công việc gắn với chữ ký số hoàn toàn trên môi trường mạng.

TKQuy10.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Chủ động thay đổi, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu “bứt phá”

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã nhấn mạnh tinh thần của Chính phủ quyết tâm giữ vững xu hướng tăng trưởng kinh tế theo mục tiêu đề ra, mặc dù nhận định là có nhiều khó khăn. Vì vậy Chính phủ cũng đặt nhiều kỳ vọng vào ngành tài nguyên và môi trường trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Qua công tác chỉ đạo điều hành cũng như các chỉ số đánh giá về thực hiện các nhiệm vụ của Bộ cho thấy có chuyển biến tích cực, có những bứt phá so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2018 cho thấy đánh giá của người dân về 02 lĩnh vực thuộc ngành tài nguyên và môi trường là đất đai và môi trường đều có chuyển biến. Đặc biệt lĩnh vực đất đai 5/5 chỉ tiêu đều tiến bộ; tỷ lệ người dân phản ánh “bôi trơn” khi làm sổ đỏ giảm đáng kể, cho thấy các địa phương đã có tính chủ động tốt. Về lĩnh vực môi trường tỷ lệ người dân quan ngại về vấn đề môi trường đã giảm từ 12% năm 2017 xuống khoảng 7% năm 2018; môi trường là vấn đề mà người dân lo lắng thứ 2 năm 2016, xuống thứ 5 năm 2018. Tỷ lệ người dân phản ánh sự quan tâm đến quản trị, bảo vệ môi trường tăng từ 69% lên đến 74% năm 2018.

Tại Hội nghị cũng đã thẳng thắn nhìn nhận việc còn tình trạng chậm trình một số đề án, nhiệm vụ; trả kết quả thủ tục hành chính; một số đơn vị chưa thực sự chủ động trong phối hợp với các địa phương giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc,… Đối với những tồn tại này, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng cần rà soát, hoàn thiện các Quy chế, gắn trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân và đề nghị các đơn vị phải thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá nghiêm khắc rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục.

Với các nhiệm vụ cần triển khai trong năm 2019 và phát triển toàn diện ngành tài nguyên và môi trường trong thời gian tới, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị các đơn vị cần chủ động thay đổi toàn diện, tích cực để hoàn thành các mục tiêu “bứt phá” theo tinh thần của Chính phủ trong tất cả các lĩnh vực mà Bộ quản lý.

“Với tinh thần đó, tôi đề nghị các đơn vị tập trung, quyết liệt triển khai các nội dung trọng tâm đột phá là kiến tạo, đổi mới đột phá về thể chế, thúc đẩy cải cách hành chính; quyết liệt, quyết tâm, sáng tạo trong tổ chức thực thi theo phương châm hướng về địa phương cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học và công nghệ trong công tác quản lý. Đặc biệt cần thêm sức đẩy từ sự chủ động, sáng tạo, hiệu quả của mỗi thủ trưởng đơn vị, từng cán bộ công chức hoàn thành mục tiêu “bứt phá” trong năm 2019”. – Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng giao nhiệm vụ cụ thể đến từng đơn vị như Tổng cục quản lý đất đai, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Cục Biến đổi khí hậu, Cục Công nghệ thông tin, Thanh tra Bộ… tập trung vào từng nhiệm vụ cụ thể trong công tác quản lý; tháo gỡ các vướng mắc từ thực tiễn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để thực hiện tốt các công tác trọng tâm mà Bộ được giao, nhất là về các nhiệm vụ, đề án quan trọng như: Đề án triển khai Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng cơ sở dữ liệu về ngành tài nguyên môi trường phục vụ công tác phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa từ học đường tới từng người dân trên mọi miền đất nước; triển khai cung cấp các dịch vụ định vị của Việt Nam như đã báo cáo với Thủ tướng tại Hội nghị tổng kết năm 2018…

Bước vào Quý II/2019, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng đề nghị các Thứ trưởng, Thủ trưởng đơn vị bám sát Chương trình công tác; Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ; Chương trình xây dựng và ban hành văn bản pháp luật; Kế hoạch thanh tra, kiểm tra,… để tập trung chỉ đạo đảm bảo tiến độ và chất lượng trình các Đề án, văn bản, nhiệm vụ. “Chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ sở; tháo gỡ kịp thời các vướng mắc từ thực tiễn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; xử lý kịp thời các điểm nóng”./.

Các nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2019

Một là, tập trung xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật bảo vệ môi trường; xây dựng Kế hoạch sửa đổi, bổ sung một số điều Luật đất đai; trình Chính phủ Nghị quyết về miễn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành 07 Nghị định đã trình gồm: Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết Luật bảo vệ môi trường, Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 203/2013/NĐ-CP về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, Nghị định quy định lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Nghị định về quản lý cát sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 51/2014/NĐ-CP quy định về việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển, Nghị định về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước; hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 13 đề án đã trình (gồm 05 đề án trình trong năm 2019 và 08 đề án trình trong năm 2018); tập trung xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ 11 đề án trong Chương trình công tác quý II của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 02 đề án trình Tiểu ban Kinh tế xã hội; 01 đề án trình Bộ trưởng. Ban hành theo thẩm quyền 08 Thông tư. Xây dựng và trình Bộ ban hành Chương trình điều chỉnh xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ năm 2019.

Hai là, thực hiện thanh tra kết hợp nhiều lĩnh vực về đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Cà Mau. Thanh tra việc chấp hành pháp luật khí tượng thủy văn đối với các trạm khí tượng chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; tăng cường nắm bắt tình hình dư luận thông tin báo chí, điểm nóng phức tạp, phản ánh của nhân dân để triển khai các đoàn thanh tra đột xuất; thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân không để xảy ra các điểm nóng phức tạp; tập trung giải quyết các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao và các vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ trưởng.

Ba là, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; rà soát, đánh giá mô hình tổ chức của các Tổng cục trực thuộc Bộ; xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường trực thuộc Ủy ban nhân dân các cấp, thay thế Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014; tập trung triển khai xây dựng Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030; xây dựng văn bản của Ban cán sự đảng Bộ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; nghiên cứu, xây dựng Khung tiêu chí đánh giá công chức, viên chức của Bộ TN&MT nhằm tiếp tục đổi mới phương pháp đánh giá và phân loại công chức, viên chức; triển khai các nhiệm vụ giải pháp của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, tập trung vào cải cách thể chế, hiện đại hóa nền hành chính, tăng cường chất lượng dịch vụ công.

Bốn là, hoàn thành phê duyệt nhiệm vụ chuyên môn mở mới năm 2019, đặc biệt là các nhiệm vụ thuộc Nghị quyết số 01/NQ-CP trong tháng 4/2019. Ban hành điều chỉnh Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đến năm 2020. Rà soát, xây dựng phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, trong đó bổ sung các dự án Quy hoạch ngành quốc gia theo Luật Quy hoạch và một số dự án cấp bách khác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước, chuyên môn của Bộ.

Năm là, triển khai xây dựng, ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn; đôn đốc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đảm bảo tính khả thi, khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Thúc đẩy, mở rộng các diễn đàn đối thoại chính sách, tham vấn các nhà đầu tư, tài trợ, phục vụ trao đổi thông tin pháp luật về TN&MT. Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử của Bộ, của ngành; bảo đảm công tác an toàn thông tin. Thực hiện nghiêm chỉ thị của Bộ trưởng và Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện ký số 100% các văn bản,trừ các văn bản mật; thực hiện thí điểm giảm văn bản, giấy tờ trong công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ tiến tới thực hiện rộng rãi đến toàn ngành thông qua việc kết nối, liên thông CSDL ngành TN&MT đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Triển khai các dự án CSDL quốc gia về quan trắc TN&MT; CSDL liên ngành vùng đồng bằng sông Cửu Long và các CSDL quốc gia khác.

Sáu là, tăng cường các hoạt động truyền thông về công tác quản lý tài nguyên và môi trường của Bộ, ngành tập trung vào việc xây dựng chính sách, pháp luật, cải cách hành chính, tình hình triển khai Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, các điểm sáng ở địa phương, cơ sở; Tổ chức tốt Lễ phát động phong trào chống rác thải nhựa, Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và hải đảo. Các đơn vị chủ động trong việc cung cấp thông tin báo chí về các hoạt động điều hành của Bộ. Các Trường tăng cường phối hợp với các Viện nghiên cứu, các đơn vị quản lý nhà nước xây dựng chương trình đào tạo và phối hợp đào tạo để bảo đảm phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực của ngành.

Bảy là, triển khai bảo đảm tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ trong 09 lĩnh vực chuyên ngành

Lĩnh vực quản lý đất đai, tập trung nghiên cứu sửa đổi Luật đất đai; tổ chức hội thảo, tham vấn chuyên gia, Bộ, ngành, địa phương, các Đại biểu quốc hội đối với các vấn đề lớn; khảo sát, đánh giá sửa đổi Nghị định số 104/2014/NĐ-CP về Khung giá đất, bảo đảm phù hợp với giá thị trường, đánh giá kỹ các tác động đối với phát triển kinh tế - xã hội khi điều chỉnh khung giá đất; trình Quốc hội cho phép thí điểm một số mô hình tích tụ, tập trung đất đai, xây dựng Nghị định quy định về tích tụ, tập trung đất đai; trình Thủ tướng Chính phủ Đề án kiểm kê đất đai, Đề án lập quy hoạch sử dụng đất đai quốc gia đến năm 2030; khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện để nâng cao Đăng ký tài sản và chỉ số chất lượng quản lý hành chính đất đai. Đôn đốc, hướng dẫn và triển khai các Đoàn kiểm tra công tác lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSDĐ của các địa phương; kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý sử dụng đất đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh theo Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13; tiếp tục đôn đốc xử lý các dự án để lãng phí đất đai, công khai các vi phạm pháp luật đất đai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ theo quy định; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án VILG.

Lĩnh vực tài nguyên nước, rà soát, điều chỉnh bổ sung 05 quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông: Đồng Nai, Hương, Vu Gia - Thu Bồn, Cả, Srêpốk. Triển khai xây dựng Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia; xây dựng Đề án tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định về cấp phép khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước; bảo vệ nước dưới đất, các định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá... Giám sát chặt chẽ các hoạt động vận hành hồ chứa; khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên cơ sở áp dụng hệ thống thông tin, công nghệ tự động trực tuyến; hợp tác chặt chẽ với các nước trong tiểu vùng Mê Công, Mê Công - Lan Thương trong chia sẻ nguồn nước.

Lĩnh vực địa chất và khoáng sản, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu, hoàn thiện, rà soát kỹ thuật để trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định trình năm 2018; trình Quốc hội Nghị quyết của về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước; đánh giá tác động chính sách, pháp luật thi hành Luật khoáng sản 2010, kết quả 05 năm thực hiện Nghị định số 22/2012/NĐ-CP và đề xuất sửa đổi, bổ sung. Thực hiện hiệu quả các Đề án của Chính phủ, đặc biệt là Đề án điều tra địa chất và đánh giá khoáng sản thuộc Đề án Tây Bắc; xây dựng Đề án đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ; tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 08 mỏ.

Lĩnh vực biển và hải đảo, tập trung xây dựng, trình Chính phủ Kế hoạch Tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII số 36/NQ-TW ngày 22/10/2018 về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, Kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương đến năm 2030; nhiệm vụ Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ của quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện việc cấp phép nhận chìm và giao khu vực biển; giám sát việc thực hiện theo Giấy phép nhận chìm ở biển của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất và Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn.

Lĩnh vực môi trường, rà soát, xác định những định hướng chính sách lớn trong sửa đổi Luật bảo vệ môi trường; triển khai Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ về quản lý chất thải rắn. Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố; rà soát hệ thống quy chuẩn kỹ thuật môi trường trong điều kiện hội nhập quốc tế; tăng cường quản lý môi trường các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề; chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc bàn về chủ trương, giải pháp cấp bách về quản lý chất thải rắn và Lễ phát động phong trào chống rác thải nhựa do Thủ tướng Chính phủ chủ trì. Cùng với đó, Bộ sẽ trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến nãm 2050; Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn ðến nãm 2050; Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; dự án Tãng cường năng lực quan trắc, cảnh bảo môi trường vùng kinh tế trọng điểm, khu vực tập trung nhiều nguồn thải và khu vực nhạy cảm về môi trường; Ðề án tăng cường quản lý rác thải nhựa ở Việt; chuẩn bị công tác tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ 15.

Lĩnh vực khí tượng thủy văn, hoàn thiện kế hoạch xây dựng Đề án tăng cường công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai, phát triển bền vững, góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước; thực hiện dự báo thời tiết, thuỷ văn chi tiết đến các huyện, thị trên cả nước; cung cấp kịp thời các bản tin dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cho các cơ quan, ban, ngành Trung ương, địa phương, các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ công tác chỉ đạo phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, nhất là trong các tháng đầu mùa mưa bão; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình đẩy mạnh công tác tuyên truyền và cung cấp các sản phẩm dịch vụ dự báo.

Lĩnh vực biến đổi khí hậu, phối hợp với Văn phòng Chính phủ để sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long; tập trung phối hợp với các Bộ, ngành, các chuyên gia trong và ngoài nước chuẩn bị tổ chức Diễn đàn đồng bằng Sông Cửu Long: Từ chính sách đến thực hiện, dự kiến tổ chức vào ngày 16 - 17/5/2019, tập trung công tác truyền thông cho Hội nghị này. Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong nhiệm vụ điều phối và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020; hoàn thiện dự thảo Kế hoạch quốc gia về thích ứng biến đổi khí hậu (NAP) giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn 2050; đồng thời vận động, tìm kiếm huy động nguồn tài trợ thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu.

Lĩnh vực đo đạc và bản đồ, triển khi thi hành Luật đo đạc và bản đồ; xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; trình Bộ trưởng ban hành 05 Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình xây dựng dự án hạ tầng không gian địa lý quốc gia đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040.

Lĩnh vực viễn thám, triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu siêu viễn thám quốc gia. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ: Giám sát một số vùng biển, đảo trọng điểm xa bờ bằng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng (Đề án 47), hiện chỉnh bản đồ địa hình bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1/50.000 khu vực biên giới Việt - Trung, Tây Bắc và khu vực Nghệ An - Thanh Hóa; xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển ngành viễn thám quốc gia giai đoạn 2015-2025; sử dụng công nghệ viễn thám giám sát xói lở bờ biển tại một số khu vực trọng điểm miền Trung bằng công nghệ viễn thám; dự án Xây dựng trạm dò tìm, tiếp nhận dữ liệu và Trung tâm xử lý ảnh vệ tinh thuộc khuôn khổ hợp tác ASEAN - Ấn Độ.

 

 

Khương Trung – Hưng Nam


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan