Thứ 6, 30/09/2022 - 10:32
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các tồn tại, bật cập trong công tác giao khu vực biển

Có 04 nhóm vấn đề tồn tại, bật cập chủ yếu trong công tác giao khu vực biển hiện nay.

Việc giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển bước đầu đã tạo nền móng cho việc thay đổi tư duy quản lý nhà nước về biển và hải đảo, chuyển từ sử dụng chung tài nguyên biển sang giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân sử dụng. Từ đó, góp phần sử dụng hợp lý tài nguyên biển, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế biển.

Việc giao khu vực biển để nhận chìm ở biển đã từng bước đi vào nền nếp và đã tạo sự đồng thuận trong xã hội, bảo đảm quyền lợi hài hoà giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp; đồng thời góp phần khơi thông luồng lạch, vùng nước trước cầu cảng cho tàu thuyền đi lại thuận lợi, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Bên cạnh các kết quả đạt được này, có 04 nhóm vấn đề tồn tại, hạn chế như sau:

Một là, để tiến hành giao khu vực biển phải căn cứ vào quy hoạch. Hiện nay Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ đang trong quá trình xây dựng nên việc giao khu vực biển vẫn dựa vào quy hoạch ngành, địa phương. Tuy nhiên, tính ổn định của một số quy hoạch ngành, địa phương không cao, còn có bất cập, khả năng dự báo thấp (nhiều khi dựa vào nhu cầu trước mắt, tầm nhìn ngắn hạn) dẫn đến việc quản lý sử dụng khu vực biển tại một số địa phương còn chạy theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân; công tác quản lý tổng hợp, thống nhất, liên ngành, liên vùng chưa có sự kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường biển; hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển chưa khoa học và còn lãng phí, chưa phù hợp với quy luật tự nhiên và chức năng sử dụng của khu vực biển để bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững.

Việc lập, phê duyệt các Quy hoạch phát triển điện gió tại một số tỉnh, thành phố trong phạm vi vùng bờ hiện nay có thể dẫn đến gây lãng phí lớn tài nguyên biển (khu vực biển), ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khi nộp tiền sử dụng khu vực biển cũng như hiệu quả đầu tư của dự án và có thể ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải, khai thác, đánh bắt hải sản, môi trường, tính đa dạng sinh học biển và các hoạt động liên quan đến quốc phòng, an ninh trong và xung quanh vùng biển dự kiến thực hiện dự án và ảnh hưởng đến quyền tiếp cận của người dân đối với biển.

Hai là, hiện nay ranh giới hành chính trên biển giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển chưa được xác định, do vậy đã nảy sinh các tranh chấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự trong quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo.

Ba là, có sự bất cập trong một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc giao khu vực biển

Theo quy định của pháp luật về đầu tư thì diện tích khu vực biển được xác định trong chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định phê duyệt quy hoạch sau đó tổ chức, cá nhân mới lập Hồ sơ đề nghị giao khu vực biển. Tuy nhiên, cùng với thời gian có sự thay đổi của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về đầu tư; diện tích khu vực biển chưa được ghi trong quyết định phê duyệt quy hoạch hoặc trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hầu hết đều ghi là diện tích sử dụng đất, chưa ghi diện tích khu vực biển); để thu hút đầu tư và giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, các cơ quan có liên quan đến phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cấp giấy phép đã không thực hiện đầy đủ quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP, dẫn đến khi cấp có thẩm quyền căn cứ vào các văn bản nêu trên làm căn cứ quyết định giao khu vực biển theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân thường gặp nhiều khó khăn.

Còn thiếu các quy định kỹ thuật chuyên ngành làm cơ sở xác định diện tích công trình trên biển khi giao khu vực biển của các dự án trên biển.

Bốn là, một số địa phương vẫn thực hiện giao đất, cho thuê đất có mặt nước ven biển đối với các khu vực biển có phạm vi nằm ngoài đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm theo quy định phải giao khu vực biển theo của Nghị định số 51/2014/NĐ-CP (điều này đã được khắc phục sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường bản hành Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT).


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan