Thứ 3, 27/09/2022 - 14:12
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ TN&MT tập trung chỉ đạo triển khai thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật

Thực hiện quy định Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành và chỉ đạo triển khai có kết quả Kế hoạch thanh tra năm 2020; Kế hoạch Theo dõi thi hành pháp luật về TN&MT và Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TN&MT năm 2020.

Thực hiện quy định Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, các Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong 6 tháng đầu năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 01 năm 2020 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020. 

Bên cạnh đó, Bộ cũng đã ban hành Quyết định số 3263/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 12 năm 2019 phê duyệt Kế hoạch Theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và Theo dõi t hi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020. Trên cơ sở các Kế hoạch đã được phê duyệt và nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị trực thuộc Bộ đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

Đồng thời, Bộ thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong quá trình tổ chức thực hiện; chỉ đạo Thanh tra Bộ giao các Phòng Thanh tra chuyên môn tham mưu, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan