Thứ 2, 15/08/2022 - 13:36
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ TN&MT phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức triển khai Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-TW ngày 06/3/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Chương trình phối hợp số 20/CTrPH-MTTW-BTNMT ngày 26/12/2016 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017 – 2020, trong các năm từ 2018 - 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành xây dựng nội dung, tổ chức thực hiện thí điểm và hoàn thiện dự thảo Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đến nay, Bộ chỉ số đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2019 và được áp dụng chính thức từ năm 2020. Theo đó, nội dung Bộ chỉ số được cấu trúc thành hai nhóm: (i) Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường; và (ii) Đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống đối với các địa phương trên phạm vi cả nước. Đặc biệt, để bảo đảm Bộ chỉ số được triển khai hiệu quả, phát huy vai trò của người dân, phản ánh đúng thực chất, khách quan kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương, tại Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT nêu trên, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung về điều tra xã hội học đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống, tham gia Hội đồng liên ngành và công bố kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương.

Để thực hiện chỉ số Nhóm II, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức thực hiện điều tra xã hội học đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống đối với các địa phương trên phạm vi cả nước. Đồng thời Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cử đại diện tham gia Hội đồng thẩm định liên ngành để thẩm định kết quả tự đánh giá kết quả bảo vệ môi trường và phối hợp công bố kết quả Bảo vệ Môi trường của các địa phương. Từ năm 2020, Bộ chỉ số được áp dụng chính thức để đánh giá kết quả BVMT của các địa phương trên phạm vi cả nước. Trong đó, với năm 2020, thời gian để các địa phương và đơn vị thực hiện điều tra xã hội học gửi kết quả đánh giá các chỉ số nhóm I và nhóm II về Bộ để tổ chức thẩm định là trước ngày 15/02/2021; và thời gian tổ chức công bố, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương năm 2020 vào dịp kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới, 05/6/2021.

Nhằm triển khai nội dung phối hợp này trong năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân công đơn vị đầu mối phối hợp thực hiện và thu xếp 01 buổi làm việc giữa hai Cơ quan để trao đổi, thảo luận việc phối hợp thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống của các địa phương và các nội dung liên quan khác của Bộ chỉ số.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan