Thứ 5, 30/06/2022 - 17:37
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ TN&MT báo cáo Thủ tướng về việc tổ chức Hội nghị các giải pháp về chất thải nhựa khu vực các Biển Đông Á năm 2020

Ngày 12/11, Bộ TN&MT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị các giải pháp về chất thải nhựa khu vực các Biển Đông Á năm 2020. Hội nghị các giải pháp về chất thải nhựa khu vực các Biển Đông Á (SEA of Solutions) là sự kiện thường niên do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) và Cơ quan Điều phối các Biển Đông Á (COBSEA) phối hợp với các quốc gia tổ chức luân phiên tại Đông Nam Á với tham vọng trở thành nền tảng trao đổi các giải pháp và hợp tác nhằm giải quyết vấn nạn ô nhiễm nhựa.

Hội nghị các giải pháp về chất thải nhựa khu vực các Biển Đông Á (SEA of Solutions) là sự kiện thường niên do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) và Cơ quan Điều phối các Biển Đông Á (COBSEA) phối hợp với các quốc gia tổ chức luân phiên tại Đông Nam Á với tham vọng trở thành nền tảng trao đổi các giải pháp và hợp tác nhằm giải quyết vấn nạn ô nhiễm nhựa. Năm 2019, sự kiện này đã được tổ chức lần đầu tiên tại Băng-cốc, Thái Lan - quốc gia đảm nhận cương vị Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2019. Hội nghị SEA of Solutions năm 2019 (sau đây gọi tắt là Hội nghị) đã thu hút khoảng 500 đại biểu đại diện từ hơn 40 quốc gia, 300 tổ chức (từ hơn 100 công ty, cơ quan chính phủ, cơ quan nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ, các nhóm cộng đồng) tham gia đối thoại về các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm chất thải nhựa biển ở khu vực.

Tại Hội nghị năm 2019, đại diện Lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường tham dự, phát biểu và đồng ý với đề xuất của Ban Tổ chức việc đăng cai, phối hợp cùng UNEP và COBSEA tổ chức SEA of Solutions 2020 tại Việt Nam. Hội nghị năm 2020 là một trong chuỗi những sự kiện quốc tế quan trọng liên quan đến vấn đề ô nhiễm nhựa và rác thải nhựa đại dương. Việc Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, đại diện cho Việt Nam phối hợp và đồng chủ trì với UNEP nhân dịp năm Việt Nam giữ vai trò làm Chủ tịch ASEAN thể hiện vai trò, trách nhiệm của quốc gia đối với vấn đề ô nhiễm chất thải nhựa đại dương, đồng thời có ý nghĩa nâng cao hình ảnh và vị thế của Việt Nam nói chung và Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng trong các nỗ lực chung của khu vực và quốc tế nhằm giải quyết vấn đề môi trường có tính toàn cầu này. Do thế giới vẫn đang tiếp tục bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Ban Tổ chức đã quyết định tổ chức sự kiện này theo hình thức trực tuyến.

Hội nghị dự kiến được tổ chức trong 03 ngày, từ ngày 24 đến 26 tháng 11 năm 2020, chủ yếu theo hình thức trực tuyến với các đầu cầu chính tại Băng-cốc (Thái Lan) và Hà Nội (Việt Nam), cụ thể: Ngày 24, 25 và sáng ngày 26 tháng 11 năm 2020: Đầu cầu phía Việt Nam dự kiến tổ chức tại Bộ Tài nguyên và Môi trường; Chiều ngày 26 tháng 11 năm 2020: Đầu cầu phía Việt Nam dự kiến tổ chức tại một khách sạn ở Hà Nội hoặc tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hội nghị là diễn đàn đối thoại khu vực cho các bên liên quan nhằm: chia sẻ các giải pháp ô nhiễm nhựa và rác thải biển; trao đổi về các khó khăn trong quản lý rác thải nhựa trong giai đoạn đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; và xác định các giải pháp và cơ hội để tái chế và nâng cao nhận thức về giảm thiểu rác thải nhựa.

Kết quả dự kiến: Tăng cường kết nối và hợp tác khu vực với quốc tế trong vấn đề bảo vệ môi trường biển và xử lý rác thải nhựa đại dương; Chia sẻ thông tin và các giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa thông qua việc tăng cường tái chế và tái sử dụng, thúc đẩy việc xây dựng chính sách và áp dụng các bài học kinh nghiệm thành công; Xác định các mô hình kinh doanh điển hình trong tái sử dụng và tái chế chất thải nhựa, giảm và loại bỏ sản phẩm nhựa sử dụng một lần; Nâng cao nhận thức của các chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp về cơ hội được đầu tư tài trợ từ các quỹ nhằm giúp giảm thiểu rác thải nhựa; Tạo cơ hội đối thoại giữa các cơ quan của chính phủ có liên quan với khu vực tư nhân.

Với vai trò ở phạm vi khu vực hiện nay là Chủ tịch ASEAN 2020 và phạm vi quốc tế là Thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, việc phối hợp với UNEP tổ chức Hội nghị có ý nghĩa tích cực về mặt chính trị, ngoại giao và môi trường ở cả phạm vi quốc gia, khu vực và quốc tế, cụ thể: 

Một là, thể hiện vai trò chủ động và tích cực, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực ASEAN và trên thế giới; thể hiện là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, tích cực thực thi nghiêm túc các cam kết quốc tế và sẵn sàng tham gia vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, đặc biệt là vấn nạn ô nhiễm rác thải nhựa đại dương nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. 

Hai là, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ về đối ngoại và bảo vệ, phát triển bền vững nguồn tài nguyên và môi trường biển, cụ thể: Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030; Quyết định số 647/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030. 

Ba là, góp phần tăng cường, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong các khuôn khổ song phương và đa phương; tìm kiếm các cơ hội tiếp nhận hỗ trợ tài chính, công nghệ, tăng cường năng lực trong các lĩnh vực: quản trị biển và đại dương, điều tra đánh giá rác thải nhựa đại dương, xử lý rác thải nhựa đại dương,… nhằm giải quyết hiệu quả tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa đại dương hiện nay ở phạm vi quốc gia và khu vực.

Hội nghị trực tuyến sẽ diễn ra trong 03 ngày bao gồm 04 Phiên toàn thể và 10 Phiên chuyên đề liên quan đến các giải pháp nhằm giảm lãng phí nhựa và ngăn ngừa việc xả thải gây ô nhiễm biển, cụ thể như sau:

Các Phiên toàn thể 

Phiên toàn thể 1: Khai mạc. 

Phiên toàn thể 2: Tài chính cho giảm thiểu rác thải nhựa và rác thải biển. 

Phiên toàn thể 3 (dự kiến): Họp cấp Bộ trưởng Môi trường của khu vực do Việt Nam và UNEP đồng chủ trì. 

Phiên toàn thể 4: Mở rộng các cam kết và cơ chế tài chính. 

Các Phiên chuyên đề

Phiên chuyên đề 1: Tăng cường thực thi các cơ chế và hiệp định quốc tế và khu vực. -

Phiên chuyên đề 2: Góp gió thành bão - Đổi mới cấp địa phương và các giải pháp quy mô nhỏ ngoài mạng lưới. 

Phiên chuyên đề 3: Chúng ta phải làm gì để nâng cao an toàn vệ sinh mà không làm trầm trọng thêm mức độ ô nhiễm nhựa? 

Phiên chuyên đề 4: Hành động ở địa phương - Giảm rò rỉ nhựa ở các thành phố và đường thủy đô thị. 

Phiên chuyên đề 5: Sáng tạo về môi trường, chuyển đổi kỹ thuật số và công nghệ tiên tiến hỗ trợ giải quyết ô nhiễm nhựa.

Phiên chuyên đề 6: Chịu trách nhiệm - Các mô hình kinh doanh và sự khuyến khích giải quyết ô nhiễm nhựa. 

Phiên chuyên đề 7: Tăng cường tái chế thông qua việc cải thiện chất lượng bao bì và đóng gói sản phẩm ở Đông Nam Á. 

Phiên chuyên đề 8: Không để ai bị bỏ lại - Bảo vệ những người chịu ảnh hưởng nặng nề bởi ô nhiễm trong thời kỳ Covid. 

Phiên chuyên đề 9: Làm thế nào để thu hẹp khoảng cách giữa khoa học lý thuyết và chính sách? 

Phiên chuyên đề 10: Hiệu quả của các liên minh xanh (đối tác doanh nghiệp - NGO) trong việc giảm thiểu rác thải nhựa. 

Đầu cầu phía Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức một Phiên kỹ thuật (trực tiếp song song) về Thúc đẩy quan hệ đối tác chống rác thải nhựa đại dương ở Việt Nam vào chiều ngày 26 tháng 11 năm 2020

Thành phần tham dự 

Đại biểu tham dự đầu cầu phía Việt Nam: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu chào mừng (qua Video clip) tại Phiên khai mạc vào sáng ngày 24 tháng 11 năm 2020 và dự kiến tham gia đồng chủ trì Phiên họp cấp cao vào chiều ngày 26 tháng 11 năm 2020. 

Trong Phiên họp cấp cao, dự kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ mời đại diện một số: Bộ, ngành và địa phương có biển liên quan; cơ quan đại diện ngoại giao; tổ chức quốc tế; doanh nghiệp sản xuất nhựa; các chuyên gia, nhà khoa học; cơ quan thông tấn, báo chí trong nước. 

Các Phiên toàn thể khác và Phiên chuyên đề trong 03 ngày sẽ do Lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, cùng các đơn vị liên quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường tham dự.

Đại biểu quốc tế tham dự: Ban Tổ chức dự kiến mời Bộ trưởng Môi trường của khu vực (hoặc đại diện có thẩm quyền thay mặt Bộ trưởng) của các quốc gia thành viên ASEAN+3 (bao gồm: Brunây, Campuchia, Inđônêxia, Lào, Malayxia, Mianma, Philíppin, Xinhgapo, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) và khoảng 20 tổ chức quốc tế.

Với các thông tin nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét: Phê duyệt Đề án tổ chức Hội nghị các giải pháp về chất thải nhựa khu vực các Biển Đông Á năm 2020 (SEA of Solutions 2020); Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) và các cơ quan có liên quan tổ chức Hội nghị đảm bảo hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.


Tổng số điểm của bài viết là: 27 trong 27 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan