Thứ 3, 27/09/2022 - 14:59
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ TN&MT báo cáo Thủ tướng về việc hoàn thiện Hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất quốc gia

Mơi đây, Bộ TN&MT đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện Hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc ủy quyền trình Quốc hội quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đã tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương và hoàn thiện Hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025).

Đồng thời, Bộ cũng đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hoàn thiện vào Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất quốc gia, không trình Quốc hội giữ lại 10% chỉ tiêu sử dụng đất được chuyển mục đích sử dụng trong Quy hoạch đã được Quốc hội quyết định.

Về việc phân cấp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đối với tất cả các loại dự án, qua tổng hợp ý kiến, có 24/27 thành viên Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Quốc hội cho phép Chính phủ về phân cấp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đối với dự án đầu tư công.

Về nội dung này, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo như sau:

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai thì: “1. Đối với dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi có một trong các văn bản sau đây:

a) Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên; từ 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên;”

Liên quan đến nội dung này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 4994/BTNMT-PC ngày 13 tháng 8 năm 2021 và Công văn số 5427/BTNMT-PC ngày 01 tháng 9 năm 2021 đề xuất sửa đổi quy định tại Điều 58 Luật Đất đai trong Luật sửa đổi các Luật có liên quan để chủ động tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong phát triển kinh tế theo hướng phân cấp cho địa phương trong việc chủ động thực hiện chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và có các tiêu chí, cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện. Tuy nhiên, tại Công văn số 6505/VPCP-PL ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ và Báo cáo số 189/BC-BTP ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tư pháp đã đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát pháp luật đất đai, phân tích cơ sở khoa học, thực tiễn, đánh giá tác động kỹ lưỡng, toàn diện, đề xuất cụ thể nội dung sửa đổi đồng bộ với các vấn đề bổ sung liên quan đến pháp luật đất đai.

Đối với các dự án đầu tư công, trong quá trình xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư đã được các Bộ, ngành; Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện theo quy trình chặt chẽ, đánh giá tác động trong việc xác định địa điểm, quy mô, mục đích sử dụng đất và việc chuyển mục đích sử dụng đất trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nên có thể phân cấp cho các địa phương trong việc chuyển mục đích sử dụng đất mà không gây ra những tác động lớn, vẫn đảm bảo các mục tiêu về quản lý đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác. Do đó, để đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh việc thực hiện các dự án đầu tư công theo Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thì việc phân cấp cho địa phương trong giai đoạn hiện nay là cần thiết, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bổ sung vào dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025).

Đối với các dự án có sử dụng đất nhưng không phải là dự án đầu tư công (hầu hết là các dự án kinh doanh bất động sản...) thì chưa được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá tác động, chưa được xác định địa điểm, quy mô, mục đích sử dụng đất để đưa vào quy hoạch sử dụng đất quốc gia. Vì vậy, nếu không áp dụng các điều kiện theo quy định tại Điều 58 của Luật Đất đai trong khi chưa đánh giá tác động của việc phân cấp thì sẽ có thể gây ra những hậu quả trong việc quản lý nhà nước về đất đai như: không đảm bảo được yêu cầu về an ninh lương thực quốc gia, tỷ lệ che phủ, chức năng bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học của đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; tình trạng đăng ký dự án, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chậm hoặc không đưa đất vào sử dụng gây lãng phí tài nguyên đất. Mặt khác, nội dung này chưa xem xét trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia và không đề cập trong nội dung xin ý kiến các thành viên Chính phủ.

Vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép giữ nguyên như phương án đã được lấy ý kiến của các Thành viên Chính phủ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cho ý kiến trước khi trình Quốc hội./.


Tổng số điểm của bài viết là: 26 trong 26 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan