Thứ 6, 30/09/2022 - 17:42
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp thu kiến nghị của cư tri, nghiên cứu trình Chính phủ, Quốc hội ban hành trong thời gian tới

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được 193 kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện chuyển đến. Trong đó có 13 kiến nghị được nghiên cứu trình Chính phủ, Quốc hội ban hành trong thời gian tới.

Các kiến nghị tập trung chủ yếu đến việc sửa đổi một số quy định về báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, quản lý chất thải trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 cũng như một số văn bản hướng dẫn thi hành; một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; vấn đề tích tụ, tập trung đất đai; sửa đổi quy định về quy hoạch đất cấp tỉnh; lập, điều chỉnh, quy hoạch, kế hoạch đất cấp huyện tại các Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai; vấn đề đơn giản hoá hai thủ tục cấp phép nhận chìm ở biền và giao khu vực biển thành một thủ tục. Các kiến nghị nêu trên đã được giải quyết tại dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đã trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9, dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 và dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thi hành Luật Đất đai; Nghị định quy định về khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp. Các dự thảo Nghị định này cũng đã được trình Chính phủ để xem xét ban hành.

Bên cạnh đó, có 12 kiến nghị có lộ trình giải quyết, tập trung chủ yếu liên quan đến sửa đổi quy định về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng đất lúa, thu hồi đất, tặng cho đất nông nghiệp trong Luật Đất đai năm 2013; sửa đổi quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước tại Nghị định số 82/20217/NĐ-CP; phương pháp định giá đất tại Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường tại Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT và sửa đổi Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đó bổ sung thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất. Các văn bản nêu trên đã và đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu sửa đổi, dự kiến trong giai đoạn 2020-2023.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan