Thứ 7, 04/07/2020 - 12:37
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành VBQPPL năm 2019

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Văn bản số 3355/BTNMT –PC  gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ về việc khẩn trương triển khai thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2019.

 

Thực hiện Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 08/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; triển khai Quyết định số 1758/QĐ-BTNMT ngày 12/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành VBQPPL năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (gọi tắt là Chương trình năm 2019) và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị lưu ý và khẩn trương thực hiện một số nội dung sau đây:

Một là, lập kế hoạch, phân công trách nhiệm chi tiết và chủ động triển khai soạn thảo các dự án luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được giao chủ trì thực hiện.

Hai là, Tổng cục Quản lý đất đai rà soát và trình Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Tổng cục Môi trường rà soát và trình Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Các đơn vị hoàn thành và gửi Vụ Pháp chế trước ngày 25/7/2019 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng, Trưởng ban soạn thảo phê duyệt.

Ba là, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chưa thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Tổ soạn thảo (bổ sung mới vào Chương trình năm 2019), đề nghị khẩn trương trình Bộ trưởng, Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực quyết định thành lập trước 20/7/2019.

Bốn là, Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Môi trường rà soát, trình Bộ trưởng quyết định kiện toàn Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường trước ngày 20 tháng 7 năm 2019 theo hướng: (1) Bộ trưởng, Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực là Trưởng ban, Phó Trưởng ban soạn thảo và Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng Tổ biên tập; (2) Mời Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các thành phố trực thuộc Trung ương và một số Sở Tài nguyên và Môi trường khu vực phía Bắc tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập của 02 dự án Luật nêu trên.

Năm là, Tổng cục Quản lý đất đai khẩn trương soạn thảo, trình Bộ trưởng ký văn bản báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai theo đúng Chương trình năm 2019 theo hướng tích hợp: (1) nội dung của dự thảo Nghị định quy định về tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp và (2) nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung điều 17 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; đồng thời mở rộng phạm vi điều chỉnh để sửa đổi, bổ sung một số quy định bất cập khác của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai theo kiến nghị của cử tri, địa phương và doanh nghiệp. Hoàn thành và trình Bộ trưởng ký văn bản trước ngày 20 tháng 7 năm 2019 để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Sáu là, trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, nếu có khó khăn, vướng mắc phải báo cáo kịp thời Bộ trưởng, Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực để xem xét, chỉ đạo giải quyết. Trường hợp phát sinh chính sách mới so với lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã được Quốc hội, Chính phủ thông qua thì phải đánh giá tác động chính sách theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện đúng yêu cầu, tiến độ, chất lượng theo chỉ đạo của Bộ trưởng./.

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan