Thứ 3, 27/09/2022 - 15:50
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa về việc giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú tại Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2021 (gửi kèm theo), Vụ Pháp chế đề nghị các Đơn vị tổ chức triển khai thực hiện theo Kế hoạch kèm theo Quyết định số 426/QĐ-TTg (sau đây viết tắt là Kế hoạch).

Ảnh minh họa (nguồn: Kiemsat.vn)

Đối với các nhiệm vụ quy định tại Tiểu mục 1 Mục I Phần B Kế hoạch, đề nghị Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền tổ chức triển khai thực hiện.

Đối với các nhiệm vụ quy định tại Tiểu mục 1 Mục III Phần B Kế hoạch, đề nghị Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Văn phòng Bộ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Đối với các nhiệm vụ quy định tại Tiểu mục 2 Mục III Phần B Kế hoạch, đề nghị Tổng cục Quản lý đất đai và các đơn vị có liên quan thực hiện rà soát gửi kết quả rà soát về Vụ Pháp chế trước ngày 31 tháng 11 năm 2021 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Đồng thời, đề nghị gửi file Văn bản vào địa chỉ mail: pthue@monre.gov.vn.

Chi tiết nội dung Văn bản tại đây.

 

Luật Cư trú (sửa đổi) được Quốc hội biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa IV. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021. Để Luật được triển khai thi hành kịp thời, thống nhất, hiệu quả, ngày 24/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 426/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú.

Theo kế hoạch, tổ chức quán triệt, phổ biến Luật Cư trú, trong đó, tuyên truyền Luật Cư trú trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo cơ quan, tổ chức và người trực tiếp làm công tác đăng ký quản lý cư trú. Đồng thời tổ chức quán triệt Luật Cư trú cho cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương; biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Về xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cư trú, Bộ Công an chủ trì xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú (xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn); Thông tư của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.

Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại đơn vị đóng quân đối với người học tập, công tác, làm việc trong Quân đội nhân dân.

Về tổ chức triển khai kết nối, chia sẻ, khai thác sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để ứng dụng giải quyết thủ tục hành chính, công tác chuyên môn.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp đẩy nhanh việc ứng dụng, khai thác thông tin trong cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư vào công tác quản lý nhà nước.

Năm 2021 và năm 2022, các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương các cấp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành có liên quan đến Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hoặc có yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú để sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cho phù hợp với quy định của Luật cư trú, hạn chế việc sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện các thủ tục hành chính.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan