Thứ 7, 24/10/2020 - 16:20
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành lập Tổ điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020 - 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 09/10/2020, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 2225/QĐ-BTNMT về thành lập Tổ điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020 - 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện Thông báo số 304/TB-VPCP ngày 18/8/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị với lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ TN&MT thành lập ổ điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020 - 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tổ trưởng Tổ điều phối là Ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu. Thành viên là đại diện lãnh đạo ác Vụ: Tổ chức cán bộ, Khoa học và Công nghệ, Hợp tác quốc tế; các Tổng cục: Môi trường, Quản lý đất đai, Biển và Hải đảo Việt Nam, Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Khí tượng thủy văn và các Cục: Biến đổi khí hậu, Quản lý tài nguyên nước, Đo đạc bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Viễn thám Quốc gia, Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường. Cơ quan đầu mối, thường trực, giúp việc Tổ điều phối là Cục Biến đổi khí hậu.

Tổ điều phối có nhiệm vụ, quyền hạn như sau: Tổ điều phối giúp việc cho Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020 - 2025; Nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng các cơ chế, chính sách về tài nguyên và môi trường đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ về tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; Giúp Bộ trưởng theo dõi, giám sát, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến phát triển bền vững bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu theo các nội dung, lĩnh vực hoạt động điều phối vùng; phối hợp với Tổ điều phối cấp bộ, ngành và cấp tỉnh, thành phố kịp thời giải quyết các vấn đề liên kết trong vùng thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Cung cấp thông tin liên quan tới chủ trương phát triển ngành tài nguyên và môi trường, tác động của các cơ chế, chính sách của ngành tài nguyên và môi trường đối với phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long; Theo dõi, đôn đốc và giúp Bộ trưởng giải quyết các vấn đề điều phối trong vùng đồng bằng sông Cửu Long về tài nguyên và môi trường; tổng hợp, báo cáo Văn phòng Hội đồng điều phối vùng, Bộ trưởng theo định kỳ 6 tháng, hàng năm về tình hình thực hiện nhiệm vụ điều phối phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long; Xây dựng, đề xuất và đôn đốc tổ chức thực hiện chương trình hành động và kế hoạch triển khai các hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao tại Quyết định số 825/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan