Thứ 7, 25/06/2022 - 17:11
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định cảnh báo, dự báo và truyền tin thiên tai

Ngày 05/10/2020, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 2175/QĐ-BTNMT về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định cảnh báo, dự báo và truyền tin thiên tai.

Ngày 24 tháng 7 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1109/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết đƣợc Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Bộ Tài nguyên và Môi trường đƣợc giao chủ trì xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 3 năm 2021.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã trình Lãnh đạo Bộ ký văn bản đề nghị các Bộ, ngành có liên quan cử cán bộ tham gia Ban soạn thảo và Tổ biên tập Quyết định xây dựng Quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai, bao gồm: Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư pháp; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Quốc phòng; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Xây dựng; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam và các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ.

Theo Quyết định, Ban soạn thảo, Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên Ban soạn thảo thực hiện các nhiệm vụ quy định tại: a) Điều 54 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; b) Điều 26 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ biên tập, Tổ trưởng và các thành viên Tổ biên tập thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ban soạn thảo, Tổ biên tập có trách nhiệm phối hợp với đơn vị được giao chủ trì soạn thảo, các đơn vị có liên quan để hoàn thành việc soạn thảo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai bảo đảm chất lượng và tiến độ trình, ban hành.

Kinh phí chi cho nhiệm vụ soạn thảo thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Ban soạn thảo, Tổ biên tập tự giải thể sau khi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 03/2020/QĐTTg ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai được ban hành.

Thành viên Ban soạn thảo gồm: 1. Ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng ban; 2. Ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng Ban soạn thảo kiêm Tổ trưởng Tổ biên tập; 3. Ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên; 4. Ông Đào Quang Tuynh, Phó Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp, Văn phòng Chính phủ, thành viên; 5. Bà Nguyễn Chi Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, thành viên; 6. Ông Phan Duy Thương, Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, thành viên; 7. Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, thành viên; 8. Ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng, thành viên; 9. Ông Nguyễn Quốc Hiệu, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành viên; 10. Ông Trần Trung Kiên, Phó Trưởng ban Thời sự, Đài truyền hình Việt Nam, thành viên; 11. Ông Lê Văn Chính, Phó Trưởng phòng Khoa học Tự nhiên, Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ, thành viên; 12. Ông Hoàng Trọng Hiếu, Phó Giám đốc Kênh Phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa, phục vụ cộng đồng (VTC14), Đài Tiếng nói Việt Nam, thành viên; 13. Ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải, thành viên; 14. Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên; 15. Ông Nguyễn Thạc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên; 16. Ông Lê Quốc Hùng, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên; 17. Ông Nguyễn Xuân Hiển, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên; 18. Ông Trịnh Xuân Hòa, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên; 19. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên; 20. Bà Đặng Thanh Mai, Vụ trưởng Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên kiêm thư ký.

Thành viên Tổ biên tập gồm: 1. Ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổ trưởng; 2. Ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Tổ trưởng; 3. Bà Đặng Thanh Mai, Vụ trưởng Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên; 4. Ông Nguyễn Trần Linh, Chánh Văn phòng, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên; 5. Ông Nông Ánh Dương, Trưởng phòng Phòng Rà soát, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật, Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên; 6. Ông Mai Trọng Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên; 7. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trưởng phòng Phòng Pháp luật kinh tế ngành, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, thành viên; 8. Bà Bùi Hải Bình, Giám đốc Trung tâm Truyền hình thời tiết và Cảnh báo báo thiên tai, Đài truyền hình Việt Nam, thành viên; 9. Ông Nguyễn Ngọc Tú, Trưởng phòng Phòng Quản lý an toàn xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, thành viên; 10. Ông Hoàng Trọng Hiếu, Phó Giám đốc Kênh Phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa, phục vụ cộng đồng (VTC14), Đài Tiếng nói Việt Nam, thành viên; 11. Ông Nguyễn Khắc Tiến, Đại tá, Trợ lý Phòng Phòng chống thiên tai, Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng, thành viên; 12. Ông Lê Quốc Thắng, Chuyên viên chính, Vụ An toàn giao thông, Bộ Giao thông vận tải, thành viên; 13. Bà Vũ Thị Hồng Nghĩa, Chuyên viên chính Phòng Khoa học tự nhiên, Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ, thành viên; 14. Ông Vũ huy Cường, Chuyên viên Phòng Cấp phép và Thị trường, Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, thành viên; 15. Ông Nguyễn Quang Trung, Chuyên viên Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành viên; 16. Ông Lương Hữu Dũng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, thành viên; 17. Bà Nguyễn Thị Hải Vân, Chuyên viên chính, Trung tâm Viễn thám và Tai biến địa chất, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên; 18. Ông Trần Duy Hiền, Chuyên viên chính Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên; 19. Ông Vũ Đức Long, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên; 20. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Chuyên viên Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên kiêm thư ký.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan