Thứ 7, 25/06/2022 - 18:45
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường quản lý môi trường khu vực tập trung nhiều nguồn thải

Hoạt động kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, khu chế xuất đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tính đến tháng 9 năm 2020, trên cả nước có 251/280 (89,6%) (tăng 0.6% so với đầu năm 2020) KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung, trong đó đã có 36/57 địa phương tỷ lệ này đạt 100%.

Hoạt động kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, khu chế xuất 

Đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tính đến tháng 9 năm 2020, trên cả nước có 251/280 (89,6%) (tăng 0.6% so với đầu năm 2020) KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung, trong đó đã có 36/57 địa phương tỷ lệ này đạt 100%. Việc đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục phục vụ việc theo dõi, giám sát, cảnh báo về môi trường được các địa phương, chủ đầu tư hạ tầng hết sức quan tâm, với 219/250 (87,6%) KCN đã thực hiện

Đối với các khu công nghiệp còn lại, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp đã tự đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt QCVN quốc gia về môi trường trước khi xả ra môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Nhìn chung, nhiều địa phương đã chú trọng lựa chọn, thu hút các dự án công nghệ cao, dự án có tỷ lệ đầu tư về môi trường lớn, một số địa phương đã bước đầu thực hiện việc phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường trong quá trình thu hút đầu tư thông qua việc lựa chọn những ngành nghề, dự án đầu tư có hàm lượng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch.

Cụm công nghiệp

Cả nước hiện có 276/698 (40%) CCN có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường; 115 CCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung, trong đó 25/115 (21,7%) CCN có hệ thống quan trắc tự động nước thải.

Làng nghề, khu vực nông thôn

Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện nội dung “xử lý triệt để ô nhiễm tại 47 làng nghề ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng” tại Quyết định số 577/QĐ-TTg 11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” thông qua các đợt làm việc trực tiếp, hội thảo hoặc phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Trong năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tích cực phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021 - 2025.

Lưu vực sông

Trong năm, nhiều vấn đề xung đột, ô nhiễm môi trường tại các lưu vực sông đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương phối hợp, giải quyết kịp thời; kiểm soát chặt chẽ môi trường hệ thống kênh Bắc Hưng Hải; tăng cường công tác BVMT lưu vực sông Cầu, Nhuệ - Đáy và đôn đốc các địa phương thực hiện các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh trên các lưu vực sông và các Bộ ngành về việc tổng kết, đánh giá kết quả triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông giai đoạn 2006-2020. Phối hợp với các địa phương giải quyết các vấn đề ô nhiễm liên tỉnh, như: ô nhiễm nước Ngòi Lao trên địa bàn 02 tỉnh Yên Bái và Phú Thọ; ô nhiễm nước sông Cầu đoạn giáp ranh giữa 02 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang; ô nhiễm nguồn nước giữa Hải Dương và Hải Phòng do bãi rác thải...; ô nhiễm sông Cái giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Phú Thọ. Phối hợp với địa phương kiểm soát chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường trên hệ thống kênh Bắc Hưng Hải. Đã báo cáo lãnh đạo Bộ kết quả giải quyết tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Cầu, khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang (Báo cáo số 33/BC-TCMT ngày 09/6/2020).

Xây dựng hạ tầng thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt

Để giải quyết tình trạng ô nhiễm của nước thải đô thị, trên địa bàn cả nước đã và đang triển khai nhiều chương trình, dự án thu gom xử lý nước thải sinh hoạt đã được các địa phương quan tâm đầu tư, tổ chức thực hiện. Tính đến đầu năm 2020, tỷ lệ đô thị loại IV trở lên có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt khoảng 21,35%[1]; tỷ lệ nước thải ở các đô thị loại IV trở lên được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định đạt 13% với 49 nhà máy/trạm xử lý nước thải tập trung đô thị đang được khai thác với tổng công suất thiết kế đạt 1.181.380 m3/ngày đêm. Tại nông thôn, theo thống kê, cả nước có 3.210 xã và 19,5 nghìn thôn có hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, chỉ chiếm 35,8% tổng số xã và 24,4% tổng số thôn, tuy nhiên hầu hết các hộ gia đình chỉ áp dụng biện pháp xử lý sơ bộ (bể phốt), nước thải sinh hoạt hầu như không được thu gom và xử lý[2]. Nước thải sinh hoạt chưa được xử lý, xả thẳng ra môi trường là nguyên nhân chính gây ô nhiễm nguồn nước mặt trong các đô thị, khu dân cư và các vùng lân cận.

Tăng cường quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo việc giải quyết tình hình tồn đọng phế liệu tại các cảng biển. Theo đó, đã ban hành Nghị định số 82/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng, Quyết định số 35/2019/QĐ-TTg ngày 19/12/2019 phê duyệt Quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu; Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019 quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019, trong đó đã quy định các biện pháp ngăn chặn từ xa phế liệu nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu theo quy định. Quy trình kiểm tra phế liệu nhập khẩu được quy định tại Điều 60 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP (được thay thế tại Khoản 34 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP).

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, các Hiệp hội có liên quan xây dựng hoàn thiện Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

 


[1] Công văn số 1369/BXD-KHCN ngày 25/3/2020 của Bộ Xây dựng; Công văn số 1644/BXD-HTKT ngày 09/4/2020 của Bộ Xây dựng cung cấp thông tin báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 9.

[2] Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, Ban chỉ đạo trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, 10/2019.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan