Thứ 2, 15/08/2022 - 14:04
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản ở một số địa phương không theo quy hoạch

Cử tri phản ánh việc sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản ở một số địa phương không theo quy hoạch; việc đền bù, tái định cư khi thu hồi đất chưa công khai, minh bạch; giá bồi thường chưa phù hợp; còn một số sai phạm, tham nhũng trong lĩnh vực đất đai chưa được giải quyết thỏa đáng, là một trong những nguyên nhân dẫn đến khiếu kiện bức xúc, kéo dài. Cử tri đề nghị tăng cường công tác quản lý; thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc quy hoạch, quản lý, sử dụng đất, tài nguyên, khoáng sản; tăng cường đối thoại với nhân dân, xử lý nghiêm các vi phạm (Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh)

Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng tình với phản ánh của cử tri. Trong thời gian qua, Luật đất đai năm 2013 và các văn bản quy định chi tiết thi hành ngày càng được hoàn thiện, tạo khuôn khổ pháp lý trong quản lý, sử dụng đất đai hiệu quả hơn. Công tác quản lý đất đai minh bạch và rõ ràng hơn, góp phần quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng, giảm khiếu kiện.

Song song với công tác hoàn thiện thể chế, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, từng bước đưa công tác quản lý đất đai vào nề nếp giúp giảm khiếu kiện. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án 1675 về tăng cường xử lý sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 1850/BTNMT-TCQLĐĐ để hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, trong đó đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật đất đai, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác quản lý, sử dụng đất đai; yêu cầu các địa phương phải tăng cường chỉ đạo việc phối hợp và làm rõ trách nhiệm giữa cơ quan, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương mình. Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn có tình trạng như cử tri nêu, trong thời tới Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục tham mưu cho Chính phủ để chỉ đạo việc xây dựng các chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra để khắc phục những tồn tại nêu trên.

Về công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quan tâm. Tuy nhiên, hoạt động khai thác trái phép, vi phạm pháp luật vẫn còn diễn ra, ngoài việc thất thoát khoáng sản còn ảnh hưởng xấu đến môi trường, môi sinh như phản ánh của cử tri.

Trước thực trạng này, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, nhất là khai thác trái phép cát, sỏi lòng sông. Theo đó, Chính phủ đã quy định cụ thể trách nhiệm quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của Ủy ban nhân dân các cấp tại Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản, đồng thời đã bổ sung hành vi, tăng mức xử phạt đối với một số hành vi, nhất là khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép lên 2-3 lần trong Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 về tăng cường hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản; Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì 01 cuộc họp trực tuyến các Bộ, ngành liên quan với 63 tỉnh thành phố; 02 cuộc họp trực tiếp với các tỉnh, thành phố có hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép kéo dài, phức tạp (mới đây là 3/4/2019) để bàn các giải pháp ngăn chặn vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực khoáng sản; triển khai kiểm tra tại một số địa phương về tình hình thu hồi cát từ các dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch; đã ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT ngày 13/01/2016 quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã ban hành nhiều Chỉ thị, văn bản chỉ đạo điều hành; đã có gần 40 tỉnh, thành phố xây dựng và phê duyệt phương án bảo vệ khoáng sản, trong đó quy định trách nhiệm Uỷ ban nhân dân các cấp huyện, xã trong quản lý khoáng sản trên địa bàn; ngoài việc triển khai công tác thanh tra, kiểm tra đã có 45 tỉnh, thành phố ban hành quy chế phối hợp trong quản lý khoáng sản, trong đó có cát, sỏi lòng sông tại các khu vực giáp ranh địa giới hành chính khu vực giáp ranh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm lĩnh vực khoáng sản nói chung, cát sỏi nói riêng.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông và trình Chính phủ trong tháng 7 năm 2019. Nội dung chính của Nghị định thể hiện 05 chính sách, đó là: (1) quản lý cát, sỏi theo quy định Luật khoáng sản gắn với trách nhiệm bảo vệ lòng bờ, bãi sông theo quy định của Luật tài nguyên nước; (2) quản lý, cấp phép, sử dụng cát, sỏi lòng sông trên lưu vực sông phải gắn với trách nhiệm của địa phương theo địa giới hành chính; (3) quản lý cát, sỏi lòng sông chặt chẽ từ lập quy hoạch, cấp phép thăm dò, khai thác đến hoạt động mua bán, vận chuyển, tập kết; (4) cấp phép thăm dò, khai thác cát, sỏi chủ yếu thông qua hình thức đấu giá; (5) khuyến khích sử dụng nguyên liệu thay thế cát, sỏi lòng sông từ đá và vật liệu giàu silic.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan