Thứ 6, 30/09/2022 - 17:23
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngành TN&MT: Kết quả đạt được nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Trong các ngày 12 và 19 tháng 7 năm 2019, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác tài nguyên và môi trường các tỉnh khu vực phía Nam và khu vực phía Bắc.  Cùng dự có các đồng chí Thứ trưởng, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục trưởng Chi cục đất đai, Môi trường, Biển và Hải đảo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của các Sở Tài nguyên và Môi trường tại Hội nghị và các kiến nghị gửi đến trước, sau Hội nghị, ý kiến phát biểu của các đơn vị trực thuộc Bộ, ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, phát biểu của các Thứ trưởng, Bộ trưởng Trần Hồng Hà có ý kiến kết luận các nội dung sau:

Lãnh đạo Bộ TN&MT đồng chủ trì Hội nghị khu vực phía Bắc

Kết quả đạt được trong các tháng đầu năm 2019

Ngành tài nguyên và môi trường đã quán triệt các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội; bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; thực hiện phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” trong chỉ đạo, điều hành. Với sự nỗ lực của toàn ngành, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đã có sự chuyển biến tích cực, đóng góp trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Các nguồn tài nguyên từng bước được khai thác hiệu quả. Tình trạng lãng phí đất đai, quy hoạch treo, dự án treo ở các đô thị được tập trung giải quyết. Thu ngân sách từ đất đai đạt gần 50 nghìn tỷ đồng, chiếm 9,5% thu ngân sách nội địa, thu tiền từ cấp quyền khai thác tài nguyên nước lũy kế đến nay đạt 9 nghìn tỷ tăng 2 nghìn tỷ so với năm 2018, thu ngân sách của Bộ đạt 106 % so với kế hoạch giao. Ngành khai khoáng đã phục hồi trở lại và có đóng góp cho tăng trường. Nhiều dự án công nghiệp lớn đã được kiểm soát môi trường, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển. Cả nước có 88,3% số Khu công nghiệp có hệ thống xử lý chất thải tập trung. Đã triển khai nhiều giải pháp, sáng kiến quốc tế và trong nước nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa, bước đầu tạo được sự chung tay của toàn xã hội. Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được triển khai tích cực, kinh tế biển và các tỉnh, thành phố ven biển tiếp tục là động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Công tác dự báo khi tượng thủy văn đã góp phần giảm thiệt hại về người và vật chất do thiên tai qua từng năm. Trong ứng phó với biến đổi khí hậu đã nghiên cứu đề xuất giải pháp giải quyết tổng thể liên ngành, liên vùng; đặc biệt, đã tổ chức thành công của Hội nghị đánh giá 2 năm thực hiện Nghị quyết số 120/NQCP về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu để tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong hành động của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế và người dân trong triển khai thực hiện.

Các chỉ số cải cách hành chính qua đánh giá của người dân, doanh nghiệp tiếp tục có sự chuyển biến, chỉ số tiếp cận đất đai tăng 0,27 điểm, Chỉ số đăng ký tài sản (gồm đất đai, nhà ở, tài sản gắn liền với đất) xếp 60/190 quốc gia được đánh giá; thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường đã được đơn giản hóa (25TTHC), rút ngắn thời gian 15-25 ngày; tỷ lệ người dân phản ánh phải bôi trơn khi làm thủ tục sổ đỏ giảm 29% so với năm 2015.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong quy định của pháp luật đất đai, pháp luật về đầu tư, pháp luật về đấu thầu, pháp luật về quản lý công sản, pháp luật về quy hoạch đang là rào cản, điểm nghẽn trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Ở một số địa phương còn tồn đọng các vụ việc khiếu kiện đất đai phức tạp, kéo dài, xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường; có tình trạng cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc thực thi công vụ. Hiện vẫn còn một số Sở Tài nguyên và Môi trường chưa thực hiện kết nối tương tác với các đơn vị của Bộ qua hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành chung.

Lãnh đạo Bộ TN&MT đồng chủ trì Hội nghị khu vực phía Nam

Các nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm và năm 2020 

Đối với các nhiệm vụ chiến lược

Tập trung hoàn thiện thể chế nhằm tạo đột phá để phát huy nguồn lực tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong giai đoạn tới nhất là sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường. Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Môi trường, Vụ Pháp chế trong quá trình xây dựng hai đạo Luật quan trọng này để đảm bảo các quy định phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước và giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn địa phương, cơ sở.

Sớm triển khai công tác lập các quy hoạch đất đai, không gian biển, tài nguyên vùng bờ và các quy hoạch ngành để tích hợp vào quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch tỉnh với tư duy tiếp cận tổng hợp, theo không gian, phát huy lợi thế tự nhiên của tài nguyên thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo sự kết nối liên vùng, giải quyết được các yêu cầu phát triển trước mắt và lợi ích lâu dài; khắc phục tình trạng chồng chéo, chậm phê duyệt ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương.

Triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển; đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, 3 kiểm soát khai thác tài nguyên biển trong khả năng phục hồi của hệ sinh thái biển, tăng cường năng lực nghiên cứu. Phấn đấu mục tiêu các ngành kinh tế thuần biển đóng góp khoảng 10% GDP cả nước; kinh tế của 28 tỉnh, thành phố ven biển đạt 65 - 70% GDP cả nước.

Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung các nguồn lực để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường; trích nguồn thu từ đất để hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trước năm 2025 đối với các thành phố trực thuộc Trung ương và trước năm 2030 đối với các tỉnh theo yêu cầu của Quốc hội tại Nghị quyết số 82/2019/QH14.

Về tổ chức bộ máy, các Sở cần đánh giá thực tiễn, nghiên cứu cơ sở khoa học để đề xuất mô hình tổ chức phù hợp với các chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trong đó có đề xuất các cơ cấu cứng chung cho tất cả các địa phương, các đơn vị do địa phương quyết định và mô hình cơ quan cung cấp dịch vụ công để vừa đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương, vừa đảm bảo sự chủ động phù hợp với thực tế của địa phương. Chủ động báo cáo đề xuất Uỷ ban nhân dân, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành các quy định phí dịch vụ công về môi trường, đất đai,… đảm bảo các tổ chức dịch vụ công hoạt động hiệu quả, thông suốt, minh bạch. Trên cơ sở quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và đề xuất của các Sở Tài nguyên và Môi trường, Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan sửa đổi Thông tư liên tịch số 50/2014/TT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà

Các nhiệm vụ cần tập trung trong năm 2019

Tập trung triển khai kiểm kê đất đai năm 2019, lập, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2020; khẩn trương khảo sát, xây dựng bảng giá đất để công bố vào đầu năm 2020; thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính trong giao đất, cho thuê đất để rút ngắn thời gian chuẩn bị các dự án đầu tư. Tiếp tục rà soát, kiên quyết xử lý tình trạng lãng phí, để hoang hóa hoặc sử dụng đất sai mục đích ở các dự án đầu tư; thực hiện việc công khai, tăng cường quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xử lý nghiêm các vi phạm theo yêu cầu của Nghị quyết số 82/2019/QH14 giám sát về quy hoạch, quản lý đất đai tại đô thị. Triển khai thực hiện các quy định, giải pháp theo hướng dẫn của Bộ tại Văn bản số 1436/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 28/3/2019 để nâng cao Chỉ số Đăng ký tài sản và Chỉ số chất lượng quản lý hành chính đất đai để đảm bảo nâng các chỉ số này từ 2-3 bậc năm 2019; nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai và chất lượng dịch vụ công về đất đai, công khai các dự án có vi phạm, chưa đủ điều kiện để thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người mua. Đối thoại, xử lý các vụ việc khiếu kiện ngay từ cơ sở để không phát sinh các vấn đề xã hội bức xúc ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật bảo vệ môi trường. Hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường để tạo hàng rào kỹ thuật bảo vệ trước nguy cơ chất thải, công nghệ lạc hậu vào Việt Nam. Rà soát quy định của pháp luật, quy hoạch, công nghệ quản lý, xử lý chất thải rắn; ban hành các quy định về phí dịch vụ, thu hút các nhà đầu tư trong xử lý, tái chế chất thải rắn sinh hoạt thay cho hình thức chôn lấp. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao, đặc biệt tại các dự án công nghiệp lớn; kiên quyết yêu cầu các Khu công nghiệp phải có khu xử lý nước thải tập trung trước khi đi vào hoạt động; chủ động giải quyết các sự cố, các vấn đề môi trường xảy ra trên địa bàn. Chủ động tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện ngay các hoạt động cụ thể chống rác thải nhựa tại địa phương; không dùng sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong cơ quan, đơn vị...

Tăng cường công tác phối hợp trong quản lý tài nguyên nước theo lưu vực sông, trong vận hành điều tiết, chia sẻ nguồn nước liên tỉnh đáp ứng yêu cầu về phòng, chống, giảm lũ, cấp nước mùa cạn và phát điện của các hồ chứa. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải, việc cấp phép xả thải vào môi trường nước ở các lưu vực sông. Kiểm soát chặt chẽ việc khai thác nước ngầm ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại địa phương; phối hợp với các cấp, các ngành kiểm soát tình trạng khai thác cát sỏi, phòng chống sạt lở bờ sông, ven biển. Thực hiện nghiêm các quy định bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản.

Triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thực hiện việc giao khu vực biển phục vụ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và nhận chìm nạo vét luồng lạch theo quy định của pháp luật, đảm bảo quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái; quản lý chặt chẽ các hoạt động xây dựng trong hành lang bảo vệ bờ biển. Tăng cường quản lý các chất thải nhựa từ đất liền ra biển.

Tăng cường sự phối hợp giữa Trung ương và địa phương trong tiếp nhận thông tin dự báo, phối hợp phòng chống thiên tai. Các địa phương quan tâm hỗ trợ thủ tục về mặt bằng đất đai cho xây dựng phát triển mạng lưới quan trắc, trung tâm dữ liệu của từng vùng để nâng cao chất lượng dự báo khí tượng, thủy văn.

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương trong triển khai Chương trình mục tiêu ứng phó với biển đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Nghiên cứu các giải pháp tổng thể ứng phó với biến đổi khí hậu về phòng chống sụt lún, sạt lở đê sông, đê biển và tạo sinh kế bền vững.

Tổ chức triển khai Luật đo đạc bản đồ và các văn bản quy định chi tiết; 5 tập trung triển hai xây dựng dữ liệu thông tin địa lý (GIS), phát triển hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia (NSDI) tích hợp các quy hoạch; vận hành thử nghiệm Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam. Hiện đại hóa hệ tọa độ quốc gia, hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính; cập nhật, bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và bản đồ địa hình cho các khu vực trên cả nước. Triển khai ứng dụng rộng rãi công nghệ viễn thám trong công tác điều tra cơ bản về tài nguyên, quản lý, giám sát nguồn nước xuyên biên giới, môi trường, diễn biến sạt lở, biến động diện tích đất rừng,...

Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra công vụ, quán triệt, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong toàn ngành, xử lý nghiêm các cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách gây phiền hà trong thực thi công vụ. Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường đáp ứng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

 


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan