Thứ 7, 24/08/2019 - 14:43
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật 

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Văn bản số 2262/BTNMT-PC gửi các đơn vị trực thuộc Bộ đôn đốc thực hiện chương trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL năm 2019.

 

Thực hiện Quyết định số 3809/QĐ-BTNMT ngày 19/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật  năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng, lấy ý kiến và hoàn thiện trình Chính phủ, Bộ trưởng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7 năm 2019 (gồm 13 văn bản), bảo đảm đúng quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Bộ yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện và hoàn thành theo đúng Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ; trường hợp khó khăn, vướng mắc và không có khả năng bảo đảm về tiến độ xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành phải báo cáo Thứ trưởng phụ trách để xem xét, cho ý kiến trước khi báo cáo Bộ trưởng quyết định.

 


Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan