Thứ 6, 30/09/2022 - 15:49
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giải pháp để khắc phục những tồn tại, bất cập, đưa công tác quản lý chất thải rắn đi vào nề nếp

Để khắc phục những tồn tại, bất cập, đưa công tác quản lý chất thải rắn đi vào nề nếp, có đóng góp tích cực phát triển kinh tế - xã hội cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tại Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2019, Chính phủ đã thống nhất giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn; giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về vấn đề rác thải và xử lý rác thải trên địa bàn.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhanh chóng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phương án thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn, bao gồm các hoạt động cụ thể như sau:

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung để thực hiện phương án thống nhất quản lý nhà nước

Trên cơ sở rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức các cuộc họp, làm việc với với các Bộ, ngành liên quan. Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo ban đầu trình Thủ tướng Chính phủ về hiện trạng và đề xuất các giải pháp, phương án sửa đổi, bổ sung để thực hiện phương án thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà thị sát dây chuyền xử lý rác của Công ty TNHH Sa Mạc Xanh

Kiểm tra, đánh giá công tác quản lý chất thải rắn trên phạm vi cả nước

Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và tổ chức kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác quản lý chất thải rắn trên phạm vi cả nước, bao gồm:

Rà soát, đánh giá công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn tại các địa phương, tập trung vào một số nội dung như công tác quy hoạch; các cơ chế, chính sách về quản lý chất thải do các địa phương ban hành; các công nghệ xử lý đang áp dụng; vấn đề ô nhiễm môi trường do hoạt động xử lý chất thải rắn gây ra; đơn giá, định mức thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải; các vấn đề “nóng” trong xử lý chất thải rắn tại các địa phương; các vướng mắc, khó khăn của các địa phương;

Kiểm tra, đánh giá các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên phạm vi cả nước. Trong quá trình rà soát, kiểm tra, đánh giá, Bộ Tài nguyên và Môi trường có mời một số chuyên gia trong nước và quốc tế để có đánh giá khách quan, tổng thể hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt hiện nay tại Việt Nam.

Tổ chức các Hội thảo về chất thải rắn

Ngày 08/5/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo quản lý nhà nước về chất thải rắn và Hội thảo mô hình quản lý và công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt để trao đổi, thảo luận về hiện trạng quản lý nhà nước, mô hình quản lý và công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt hiện nay tại Việt Nam để đề 5 xuất các giải pháp quản lý phù hợp, làm cơ sở tổ chức Hội nghị toàn quốc bàn về các chủ trương, giải pháp cấp bách về quản lý chất thải rắn

Bộ TN&MT tổ chức Hội thảo về chất thải rắn

Xây dựng Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn tại Việt Nam

Căn cứ vào kết quả của các hoạt động nêu trên và kết quả của Hội nghị toàn quốc, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn tại Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Đề án dự kiến sẽ bao gồm các giải pháp để tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn, trong đó có những giải pháp về giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và thu hồi năng lượng từ chất thải, góp phần hạn chế tình trạng lãng phí tài nguyên, quỹ đất, ngân sách và môi trường, cụ thể như sau: -

 Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý chất thải rắn, trong đó quán triệt quan điểm chất thải phát sinh phải được quản lý theo hướng coi là tài nguyên, được phân loại, thu gom phù hợp với công nghệ xử lý được lựa chọn; khuyến khích xử lý chất thải thành nguyên liệu, nhiên liệu, các sản phẩm thân thiện môi trường, xử lý chất thải kết hợp với thu hồi năng lượng, tiết kiệm đất đai và phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của từng địa phương, vùng và đất nước theo đúng như Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050;

Tăng cường phát triển nguồn nhân lực đảm bảo yêu cầu quản lý; tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ; huy động nguồn lực toàn xã hội trong công tác giảm thiểu, phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn;

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn tại Việt Nam

Nghiên cứu, xây dựng và triển khai các mô hình quản lý về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; thí điểm các mô hình về đầu tư xây dựng các cơ sở xử lý chất thải tại một số địa phương;

Xây dựng và ban hành danh mục công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt khuyến cáo các địa phương áp dụng cho phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của các địa phương, trong đó chú trọng đến các công nghệ xử lý đi kèm với các giải pháp giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và thu hồi năng lượng từ chất thải, hạn chế tối đa lượng chất thải phải chôn lấp;

Tăng cường xây dựng và triển khai các hoạt động truyền thông, đào tạo, nâng cao năng lực và nhận thức cộng đồng về quản lý chất thải rắn sinh hoạt;

Xây dựng và triển khai mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn phù hợp với các công nghệ xử lý chất thải; đặc biệt là việc phân loại để làm cơ sở cho việc áp dụng các công nghệ thu hồi năng lượng từ chất thải như đốt rác phát điện.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan