Thứ 7, 20/08/2022 - 04:22
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo mô hình hiện đại

Cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo mô hình hiện đại, tập trung, thống nhất từ Trung ương xuống cấp huyện, đáp ứng nhu cầu thông tin và công tác quản lý.

Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận và đánh giá cao về ý kiến và kiến nghị của cử tri về nội dung này. Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã tích cực chỉ đạo các địa phương trong công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Từ năm 2008 đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng và thực hiện Dự án tổng thể về đo đạc bản đồ địa chính, xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai nhằm đẩy nhanh tiến độ và chất lượng đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện theo chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ.

Đối với ý kiến xây dựng hệ thống thông tin đất đai theo mô hình hiện đại, tập trung, thống nhất trên phạm vi cả nước, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai, trong đó sẽ triển khai một hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu tập trung, thống nhất trên phạm vi cả nước để đảm bảo cung cấp dịch vụ quản lý đất đai cho tất cả các bên liên quan theo nhu cầu và chia sẻ thông tin đất đai với các ngành có liên quan cũng như với người dân và doanh nghiệp theo đúng tinh thần của Bộ Chính trị tại Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018

Công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai là nhiệm vụ cần được bố trí kinh phí rất lớn nhưng theo quy định của pháp luật hiện hành thì đây là nhiệm vụ chi từ ngân sách địa phương. Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã tham mưu để Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011, trong đó đã yêu cầu các địa phương bố trí đủ kinh phí từ ngân sách địa phương, bảo đảm dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên.

Do vậy, đề nghị cử tri có ý kiến với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng để bố trí kinh phí theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1474/CT-TTg và chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp để cùng tháo gỡ.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan