Thứ 3, 27/09/2022 - 15:38
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo 6 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (thay thế Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg ngày 26/12/2014)  của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện các quy định hiện hành về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ đã gửi Bộ Tư pháp hồ sơ dự thảo Quyết định để thẩm định.

Thực hiện Thông báo của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (thay thế Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ) giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện dự thảo Quyết định, trong đó tập trung xác định rõ mô hình tổ chức và hoạt động; vốn điều lệ, nguồn vốn bổ sung hàng năm; nhiệm vụ của Quỹ.

Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện dự thảo Quyết định nêu trên (dự thảo 6) sau khi tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến góp ý của các tổ chức có liên quan. Thực hiện các quy định hiện hành về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin gửi quý Bộ hồ sơ dự thảo Quyết định để thẩm định gồm:Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện dự thảo Quyết định nêu trên (dự thảo 6) sau khi tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến góp ý của các tổ chức có liên quan. Thực hiện các quy định hiện hành về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin gửi quý Bộ hồ sơ dự thảo Quyết định để thẩm định gồm: 1. Dự thảo Tờ trình bổ sung trình Thủ tướng Chính phủ về dự thảo Quyết định. 2. Dự thảo 6 của Quyết định thay thế Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg. 3. Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành. 4. Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các đơn vị trực thuộc Bộ. 5. Bản sao văn bản góp ý của các Bộ, ngành và các đơn vị trực thuộc Bộ đối với dự thảo 5 của Quyết định. 6. Bảng so sánh dự thảo 6 với Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg. 7. Thông báo số 420/TB-VPCP ngày 11 tháng 12 năm 2019 của VPCP.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan