Thứ 5, 18/08/2022 - 02:37
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cập nhật thông tin đánh giá tình hình thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010

Để có thông tin làm cơ sở đánh giá tác động việc thực hiện các chính sách, quy định của Luật Khoáng sản sau 08 năm đi vào cuộc sống, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có các Công văn số 1494/BTNMT-ĐCKS và 1495/BTNMT-ĐCKS gửi các Bộ: Tư pháp; Công Thương; Xây dựng; Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Công an, Quốc phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Thông tin và Truyền thông; Thanh tra Chính phủ; và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cập nhật thông tin đánh giá tình hình thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010.

 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 8960/VPCP-CN ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi cả nước năm 2018, theo đó giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì nhiệm vụ đánh giá tác động việc thực hiện các chính sách, quy định của Luật Khoáng sản năm 2010. Để có thông tin làm cơ sở đánh giá tác động của việc thực hiện các chính sách, quy định của Luật Khoáng sản sau 08 năm thực hiện, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo cập nhật tình hình thực hiện Luật Khoáng sản trên địa bàn địa phương (từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết năm 2018) theo một số nội dung chính sau đây:

chinh sach bao ve moi truong trong khai thac khoang san
Nghị định số 67/2019/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Tại Công văn số 1494/BTNMT-ĐCKS, Bộ đề nghị các Bộ, ngành Trung ương: Báo cáo kết quả việc chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các quy định của Luật Khoáng sản thuộc chức năng, nhiệm vụ của các Bộ trong công tác xây dựng Chiến lược, quy hoạch khoáng sản; về khoanh định khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản; vận chuyển, tiêu thụ, xuất khẩu khoáng sản v.v...; đánh giá những tồn tại, hạn chế, khó khăn khi tổ chức thực hiện Luật Khoáng sản theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ; quy định của các điều, khoản cụ thể đã quy định trong Luật Khoáng sản những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện, thậm chí không thực hiện được trong thực tế; đồng thời đề xuất các nội dung, các điều khoản cần sửa đổi; các điều, khoản cần bổ sung, điều chỉnh; các điều, khoản cần quy định mới trong quy định của Luật Khoáng sản để Chính phủ trình Quốc hội việc sửa đổi, bổ sung.

 

Tại Công văn 1495/BTNMT-ĐCKS Bộ đề nghị các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Báo cáo kết quả thực hiện các quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn địa phương đối với các công tác: Lập, trình phê duyệt quy hoạch khoáng sản; khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; đấu giá quyền khai thác khoáng sản; tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản và cấp phép hoạt động khoáng sản thống kê tình hình thu nộp ngân sách trên địa bàn (thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền đấu giá quyền khai thác khoáng sản, tiền ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản) từng năm kể từ khi Luật Khoáng sản có hiệu lực đến hết năm 2018; đồng thời đánh giá tác động của các chính sách, quy định của Luật Khoáng sản đối với công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn; những mặt được, ưu việt của Luật Khoáng sản, những tồn tại, hạn chế, bất cập của nội dung quy định trong Luật; những khó khăn, vướng mắc khi tổ chức thực hiện các quy định của Luật với quy định của pháp luật liên quan (đất đai, môi trường, tài nguyên nước v.v...); thống kê tổng số các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản trên địa bàn theo từng loại hình doanh nghiệp, thành phần kinh tế; đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về khoáng sản đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn…

Báo cáo cập nhật tình hình thực hiện Luật Khoáng sản đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, số 6, Phạm Ngũ Lão, Hà Nội) để tống hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan