Thứ 2, 26/09/2022 - 00:48
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ TN&MT trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương tham gia Liên minh Tăng cường hiệu quả làm mát do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) khởi xướng

Liên minh Tăng cường hiệu quả làm mát có tên tiếng Anh “Cool Coalition” (sau đây gọi tắt là Liên minh) được chính thức thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh của Liên hợp quốc Hành động vì khí hậu (UN Climate Action Submit) tổ chức vào tháng 9 năm 2019 tại Hoa Kỳ nhằm đóng góp vào các nỗ lực chung về ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua việc thúc đẩy hoạt động làm mát hiệu quả và thân thiện với khí hậu trên phạm vi toàn cầu. Tại Công thư ngày 12 tháng 02 năm 2020, Giám đốc và Đại diện Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét việc tham gia Liên minh nêu trên. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các nội dung liên quan và có một số đề xuất, kiến nghị cụ thể.

Về các thông tin chung

Mục đích hoạt động: Hỗ trợ chính phủ các quốc gia thành viên thực hiện những hành động mang tính toàn diện về làm mát hiệu quả và thân thiện với khí hậu theo Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), phù hợp với Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, Bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và các Mục tiêu phát triển bền vững.

Các hoạt động chính: Nâng cao nhận thức về làm mát hiệu quả và thân thiện với khí hậu; Tăng cường hợp tác giữa các bên liên quan trong các hoạt động mang tính liên ngành để làm mát hiệu quả và thân thiện với khí hậu; Hỗ trợ thực hiện các cam kết quốc tế về làm mát hiệu quả và thân thiện với khí hậu.

Cơ cấu tổ chức: Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) là cơ quan khởi xướng Liên minh và giữ vai trò điều phối các hoạt động trong khuôn khổ Liên minh. Ban Chỉ đạo của Liên minh gồm đại diện đến từ các bên tham gia với số lượng từ 20 - 30 người; có 08 nhóm công tác kỹ thuật hỗ trợ Ban Chỉ đạo về các chủ đề về kế hoạch hành động quốc gia, làm mát đô thị, kế hoạch chuyển đổi môi chất lạnh,... Ban Chỉ đạo tổ chức họp thường niên và họp trực tuyến hàng quý về kế hoạch huy động nguồn lực cho Liên minh.

Thành viên: Liên minh hiện có hơn 100 thành viên là các quốc gia, tổ chức quốc tế, tổ chức dân sự và cơ quan nghiên cứu. Hiện đã có hơn 20 quốc gia tham gia gồm Anh, Bỉ, Pháp, Tây Ban Nha, Na Uy, Đan Mạch, Nhật Bản, Chi-lê, Cô-lôm-bi-a,… và các tổ chức quốc tế như Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO), Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Khí hậu xanh (GCF),...

Tài chính: Liên minh không bắt buộc các thành viên tham gia đóng góp tài chính, chủ yếu huy động nguồn lực tài chính từ các quỹ đầu tư, tổ chức quốc tế,… Quỹ Đầu tư cho trẻ em (Children Investment Fund) đã cam kết tài trợ 20 triệu USD để đầu tư vào lĩnh vực mát; Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Khí hậu xanh (GCF) cũng đã cam kết tích hợp làm mát hiệu quả và thân thiện với khí hậu thông qua các khoản đầu tư từ các cơ quan này.

Thủ tục tham gia: Để trở thành thành viên của Liên minh, các quốc gia quan tâm cần gửi Thư đồng thuận tham gia được ký bởi người đứng đầu Chính phủ hoặc người đứng đầu Cơ quan được Chính phủ giao làm đầu mối gửi Chương trình Môi trường Liên hợp quốc.

Danh nghĩa tham gia: Tham gia và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phải là điều ước quốc tế.

Về sự cần thiết tham gia Liên minh của Việt Nam

Liên minh Tăng cường hiệu quả làm mát được hình thành nhằm thúc đẩy xây dựng và thực hiện các chính sách làm mát hiệu quả, thân thiện với khí hậu trong nhiều lĩnh vực như thiết kế tòa nhà, nâng cao hiệu suất năng lượng, sử năng lượng tái tạo và lưu trữ năng lượng,...

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, chịu nhiều tác động của sự gia tăng nhiệt độ. Nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát ở Việt Nam tăng đáng kể trong những năm gần đây. Tỷ lệ tăng trưởng trung bình của thị trường điều hòa không khí ở Việt Nam trong giai đoạn 2012 - 2017 đạt trung bình 25% mỗi năm. Việc tham gia Liên minh, trao đổi kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu áp dụng công nghệ làm mát, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với khí hậu sẽ giúp Việt Nam kiểm soát và loại trừ dần các chất làm mát có tiềm năng nóng lên toàn cầu theo lộ trình thực hiện Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và Bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal; góp phần thực hiện mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật của Việt Nam.

Về sự phù hợp với các thỏa thuận quốc tế Việt Nam đã tham gia và quy định, định hướng phát triển của Việt Nam: Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật của Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 24 tháng 7 năm 2020 bao gồm mục tiêu và các phương án giảm phát thải khí nhà kính trong các lĩnh vực năng lượng, quá trình công nghiệp và lĩnh vực liên quan khác cho giai đoạn 2021 - 2030. Việt Nam đang trong quá trình xây dựng Kế hoạch quản lý, loại trừ các chất có tiềm năng nóng lên toàn cầu cao theo Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2019. Chính phủ đã phê duyệt nhiều chương trình về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả như Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030, Chương trình dán nhãn năng lượng cho phương tiện thiết bị sử dụng năng lượng, Chương trình tiết kiệm điện năng,...

Việc tham gia Liên minh Tăng cường hiệu quả làm mát phù hợp với Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và Bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và các chủ trương, chính sách pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Về lợi ích khi tham gia Liên minh: Khi tham gia Liên minh, Việt Nam có thể trao đổi kinh nghiệm với các nước, huy động nguồn lực tài chính, kỹ thuật để hỗ trợ thực hiện một số ưu tiên về tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức và xây dựng, triển khai các dự án thí điểm về làm mát hiệu quả và thân thiện với khí hậu, loại trừ dần các chất làm mát có tiềm năng nóng lên toàn cầu cao và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính từ việc tiết kiệm điện sử dụng cho các thiết bị làm lạnh. Việc tham gia Liên minh là tự nguyện và không làm thay đổi, phát sinh, chấm dứt quyền, nghĩa vụ của Việt Nam theo pháp luật quốc tế và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

Về đánh giá tác động của việc tham gia Liên minh: Liên minh không yêu cầu Chính phủ các quốc gia thành viên cam kết xây dựng chính sách mới liên quan đến làm mát. Thông qua triển khai các hoạt động của Liên minh, các cơ quan liên quan có cơ hội nâng cao năng lực chuyên môn, cập nhật các thông tin chính sách và xu hướng phát triển của thị trường để thực hiện tốt công tác quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Liên minh Tăng cường hiệu quả làm mát sẽ hỗ trợ Chính phủ các quốc gia thành viên thực hiện những hành động toàn diện về làm mát hiệu quả và thân thiện với khí hậu, được thể hiện trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của mỗi quốc gia, phù hợp với Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, Bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Việc tham gia Liên minh Tăng cường hiệu quả làm mát mở rộng lĩnh vực hợp tác với nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có những quốc gia phát triển như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Nhật Bản,... Qua đó, Việt Nam tham gia sẽ cùng trao đổi tri thức, kinh nghiệm và triển khai những hành động chung nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi làm mát tiết kiệm năng lượng, thân thiện với khí hậu, góp phần thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và Bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn. Việc tham gia Liên minh cũng thể hiện vai trò của Việt Nam là một quốc gia có trách nhiệm, tích cực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, sẵn sàng hợp tác với các nước, cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề chung mang tính toàn cầu, nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Khi thực hiện chuyển đổi làm mát theo hướng tiết kiệm năng lượng và thân thiện khí hậu, các ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp, hộ gia đình có cơ hội thay đổi công nghệ, nâng cao hiệu quả kinh tế, sản xuất bền vững, tăng sức cạnh tranh và mở ra nhiều cơ hội mới trong sản xuất, kinh doanh góp phần giải quyết việc làm và phát triển kinh tế - xã hội. Việc chuyển đổi công nghệ làm mát theo hướng tiết kiệm năng lượng và thân thiện với khí hậu sẽ góp phần cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính của lĩnh vực làm mát, giúp loại trừ các chất HFC và thay thế bằng các công nghệ ít có tiềm năng gây nóng lên toàn cầu, có hiệu suất năng lượng cao hơn sẽ mang lại lợi ích về kinh tế và xã hội. Cùng với sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật của Liên minh, Việt Nam sẽ thực hiện được mục tiêu đề ra mà không phải sử dụng toàn bộ từ nguồn ngân sách của Nhà nước, góp phần tiết kiệm nguồn lực quốc gia để giải quyết các vấn đề cấp bách khác. Các biện pháp làm mát hiệu quả, thân thiện với khí hậu sẽ góp phần tiết kiệm chi phí, đầu tư vào các hạng mục khác giúp cải thiện, nâng cao chất lượng sống, an ninh và an toàn cho người dân.

Với các thông tin nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét: (i) Đồng ý về chủ trương Việt Nam tham gia là thành viên của Liên minh Tăng cường hiệu quả làm mát do Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc (UNEP) khởi xướng với tính chất thỏa thuận quốc tế nhân danh Chính phủ không phải là điều ước quốc tế. (ii) Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký Thư đồng thuận tham gia Liên minh. (iii) Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là đầu mối của Việt Nam, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai các hoạt động liên quan đến Liên minh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan