Thứ 5, 12/12/2019 - 01:57
Các địa phương quản lý thực hiện nghiêm các quy định về quản lý đất đai và thu hút đầu tư, không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng trước mắt

Các địa phương quản lý thực hiện nghiêm các quy định về quản lý đất đai và thu hút đầu tư, không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng trước mắt

Thời gian qua, nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, Chính phủ đã có nhiều chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có chính sách giao đất, cho thuê đất lâu dài đến 70 năm. Cử tri lo ...
Triển khai nhiều giải pháp xử lý triệt đề tình trạng ô nhiễm môi trường tại sông Bắc Hưng Hải

Triển khai nhiều giải pháp xử lý triệt đề tình trạng ô nhiễm môi trường tại sông Bắc Hưng Hải

Hiện nay sông Bắc Hưng Hải đang bị ô nhiễm rất nghiêm trọng (chất thải từ các nhà máy khu công nghiệp Gia Lâm – Hà Nội đổ vào hệ thống sông Bắc Hưng Hải) làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Bộ Tài nguyên và Môi trường có ...