Thứ 7, 20/08/2022 - 03:09
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật trong quản lý, giám sát TN&MT

Trong giai đoạn vừa qua, đặc biệt từ năm 2011 đến nay, nhiều thành tựu khoa học, kỹ thuật đã được ứng dụng vào trong công tác quản lý, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát triển khoa học và công nghệ được xác định và phương hướng cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước (bổ sung và phát triển năm 2011), đột phá chiến lược và định hướng của Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011-2020; và cũng là nhiệm vụ cụ thể được nêu trong các Kế hoạch phát triển KT-XH các giai đoạn 2011-2015, 2016-2020. Những năm vừa qua, tiềm lực khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên, BVMT và ứng phó với BĐKH đã không ngừng được chú trọng.

Tương ứng với 2 nhiệm kỳ Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng 2011 – 2015, 2016-2020 Chính phủ đã triển khai nhiều Chương trình, Đề án, Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ liên quan đến tài nguyên, môi trường và ứng phó với BĐKH, phòng, tránh thiên tai.

Kết quả triển khai nghiên cứu các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường và ứng phó với BĐKH đã có những đóng góp rất quan trọng về cơ sở lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế cho công tác QLTN, BVMT và ứng phó với BĐKH. Kết quả đã đóng góp không nhỏ vào việc ứng dụng, triển khai các kết quả, tiến bộ khoa học công nghệ trong giám sát, phòng ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường; nhiều quy trình công nghệ thân thiện với môi trường, nhiều công nghệ mới trong xử lý ô nhiễm đất, nước và không khí đã được đưa vào nghiên cứu xây dựng và góp phần kiểm soát hiệu quả ô nhiễm môi trường.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan