Thứ 6, 30/09/2022 - 08:53
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề xuất xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030

Để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, trong đó, việc xây dựng và thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 là cơ sở và yếu tố quan trọng. Vì vậy, việc xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 là rất cần thiết và cấp bách.

Trong bối cảnh hiện nay, biển đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển về kinh tế cũng như vấn đề an ninh quốc gia. Thế kỷ XXI được xem là “Thế kỷ của đại dương”. Là quốc gia nằm ven Biển Đông với bờ biển dài 3.260 km từ Bắc xuống Nam; hơn 3.000 hòn đảo, trong đó có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; các vùng biển và thềm lục địa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia rộng hơn 1 triệu km2 cùng 28 tỉnh, thành phố ven biển, Việt Nam là quốc gia có lợi thế và tiềm năng to lớn để phát triển kinh tế biển. 

Ngày 22 tháng 10 năm 2018, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 36-NQ/TW). Theo đó, đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển; hình thành văn hóa sinh thái biển; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, tình trạng sạt lở bờ biển và biển xâm thực; phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng. Những thành tựu khoa học mới, tiên tiến, hiện đại trở thành nhân tố trực tiếp thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển. Đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn; kinh tế biển đóng góp quan trọng vào nền kinh tế đất nước, góp phần xây dựng nước ta thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tham gia chủ động và có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực về biển và đại dương. 

Để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, trong đó, việc xây dựng và thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 là cơ sở và yếu tố quan trọng. Vì vậy, việc xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 là rất cần thiết và cấp bách.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan