Thứ 7, 20/08/2022 - 03:47
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề xuất bãi bỏ Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTNMT-BQP

Hiện nay, theo quy định của Luật Đất đai 2013 thì không còn quy hoạch sử dụng đất cấp xã, do đó, các nội dung quy định về quy hoạch sử dụng đất cấp xã tại Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTNMT-BQP không còn phù hợp với Luật Đất đai 2013.

Bộ TN&MT nhận được đề nghị của Bộ Quốc phòng về việc góp ý kiến đối với Danh mục văn bản đề nghị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, trong đó, tại Danh mục văn bản đề nghị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng có Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTNMT-BQP ngày 26 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng quy định việc quản lý, sử dụng đất thao trường, bãi tập phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao của lực lượng dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên.

Thông tư liên tịch này do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng ban hành. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 172 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: Thông tư liên tịch giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, chỉ thị của Ủy ban nhân dân các cấp là văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thì tiếp tục có hiệu lực cho đến khi có văn bản bãi bỏ hoặc bị thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác.

Đồng thời, tại khoản 1 Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản như sau: Bãi bỏ toàn bộ văn bản được áp dụng trong trường hợp đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn hoặc toàn bộ quy định của văn bản trái, chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ để rà soát hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội mà không cần thiết ban hành văn bản để thay thế; Bãi bỏ một phần văn bản được áp dụng trong trường hợp một phần đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn hoặc một phần nội dung của văn bản trái, chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ để rà soát hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội mà không cần thiết ban hành văn bản để sửa đổi, bổ sung.

Hiện nay, theo quy định của Luật Đất đai 2013 thì không còn quy hoạch sử dụng đất cấp xã, do đó, các nội dung quy định về quy hoạch sử dụng đất cấp xã tại Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTNMT-BQP không còn phù hợp với Luật Đất đai 2013. Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất với lý do này của Bộ Quốc phòng và sẽ rà soát toàn bộ nội dung Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTNMT-BQP để xử lý hiệu lực của Thông tư liên tịch này hết hiệu lực một phần hoặc hết hiệu lực toàn bộ theo thẩm quyền.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan