Thứ 2, 13/07/2020 - 05:34
Họp Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040

Họp Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040

Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 sáng 9/7, các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc đã trao đổi, thông tin thêm về việc triển khai thực hiện Chiến ...