Thứ 7, 02/07/2022 - 05:16
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề xuất xây dựng Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

       Ngày 23 tháng 11 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ đề nghị xây dựng dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

      Luật Tài nguyên nước năm 2012 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Đến nay, qua gần 10 năm triển khai thực hiện đã có nhiều bất cập, hạn chế, yêu cầu cần được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung để tiếp tục cập nhật, thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và Quốc hội về quản lý, bảo vệ tài nguyên nước; khắc phục những vướng mắc của Luật Tài nguyên nước hiện hành, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật khác có liên quan đến quản lý, bảo vệ tài nguyên nước; đồng thời thiết lập hệ thống quản trị tài nguyên nước hiện đại hiệu quả đa mục tiêu theo kinh nghiệm của các nước trên thế giới.

       Đề xuất xây dựng dự án Luật tài nguyên nước (sửa đổi) với 05 chính sách cụ thể như sau:

       Chính sách 1. Bảo đảm an ninh tài nguyên nước

       Mục tiêu của chính sách là quản lý, kiểm soát, điều tiết toàn diện các vấn đề về nước trên cơ sở thống nhất quản lý về tài nguyên nước nhằm bảo đảm an ninh tài nguyên nước quốc gia, đặc biệt là đảm bảo an ninh nước cho sinh hoạt, hướng đến chỉ số bảo đảm an ninh tài nguyên nước quốc gia ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới; chủ động nguồn nước trong mọi tình huống, nâng cao khả năng tiếp cận số lượng, chất lượng nước để duy trì sinh kế, đời sống con người, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, phòng ngừa ô nhiễm nguồn nước, phòng chống thảm họa thiên tai liên quan đến nước, bảo tồn hệ sinh thái, đảm bảo quốc phòng và an ninh với chi phí hợp lý thông qua việc thực hiện đổi mới cơ chế, chính sách có tính chất then chốt.

       Nội dung của chính sách dự kiến bổ sung các quy định về bảo đảm an ninh tài nguyên nước quốc gia theo hướng tích hợp các quy định về quản lý nước trong một bộ Luật Tài nguyên nước trên cơ sở thống nhất quản lý về tài nguyên nước nhằm sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, nâng cao mức bảo đảm an ninh tài nguyên nước quốc gia, an ninh nước cấp cho sinh hoạt.

       Chính sách 2. Về xã hội hóa ngành nước

Mục tiêu của chính sách nhằm phát triển kinh tế nước, coi sản phẩm nước là hàng hóa thiết yếu, cần được quản lý, vận hành theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước; khuyến khích, thu hút các nguồn lực xã hội, các thành phần kinh tế đầu tư vào ngành nước nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng, bảo vệ, phát triển nguồn nước; Xây dựng được cơ chế, chính sách minh bạch, tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi, hấp dẫn, khuyến khích các nguồn lực xã hội của các thành phần kinh tế, các tổ chức chính trị - xã hội nhằm nâng cao tính hiệu quả, hiệu lực trong thực thi tài nguyên nước, giảm áp lực chi ngân sách nhà nước.

 Nội dung của chính sách dự kiến sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến tăng cường xã hội hóa trong các hoạt động thuộc trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước như: quan trắc tài nguyên nước; phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm; bảo vệ lòng bờ, bãi sông, khôi phục cảnh quan, phát triển nguồn sinh thủy; hoạt động điều tra cơ bản nhằm phù hợp với điều kiện thực tiễn về nguồn lực của nhà nước; Bổ sung quy định về kinh tế nước, coi sản phẩm nước là hàng hóa thiết yếu, cần được quản lý, vận hành theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước; khuyến khích, thu hút các nguồn lực xã hội, các thành phần kinh tế đầu tư vào ngành nước nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng, bảo vệ, phát triển nguồn nước.

            Chính sách 3. Tài chính về tài nguyên nước

       Mục tiêu của chính sách nhằm tính đúng, tính đủ giá trị của nước nhằm sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, giảm thất thoát, lãng phí nước và tránh thất thu ngân sách nhà nước. Đồng thời là động lực phát triển, kêu gọi các nhà đầu tư ở các thành phần kinh tế tham gia vào công tác bảo vệ và phát triển tài nguyên nước; phân bổ nguồn thu cho các đối tượng thụ hưởng từ hoạt động bảo vệ nguồn sinh thủy một cách hợp lý để khuyến khích quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và các hoạt động tạo nguồn sinh thuỷ.

       Nội dung của chính sách dự kiến bổ sung quy định liên quan đến cơ chế tài chính nhằm làm rõ giá trị kinh tế, giá trị hàng hóa (ngoài giá trị xã hội) và nâng cao giá trị đóng góp của tài nguyên nước trong phát triển kinh tế xã hội; Bổ sung công cụ kinh tế, cơ chế tài chính liên quan đến phân bổ nguồn thu cho các đối tượng thụ hưởng từ hoạt động bảo vệ nguồn sinh thủy.

       Chính sách 4. Về bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống tác hại do nước gây ra và đề xuất sửa đổi, bổ sung một số chính sách khác

       Nội dung chính sách dự kiến bổ sung quy định về bổ sung nhân tạo cho nước dưới đất và quản lý các hoạt động trong các vùng được xác định là vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, vùng không có nước mặt và vùng bổ cập cho nước dưới đất; Sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến bảo vệ nguồn sinh thủy và phát triển nguồn nước; Sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; sửa đổi, bổ sung quy định về phòng chống tác hại do nước gây ra.

       Ngoài ra, sửa đổi, bổ sung một số chính sách khác về:

       Quy hoạch tài nguyên nước cho phù hợp với Luật Quy hoạch; về thủ tục hành chính; tách bạch quản lý tổng hợp thống nhất về tài nguyên nước với quản lý, vận hành công trình khai thác, sử dụng nước; Bổ sung quy định về quản lý các hoạt động trong ở vùng bổ cập cho nước dưới đất;

       Sửa đổi, bổ sung quy định nhằm quản lý hoạt động khai thác, sử dụng nước dưới đất trong khai thác các mỏ khoáng sản quy định tại Điều 52 Chương 4 của Luật Tài nguyên nước năm 2012. Sửa đổi, bổ sung quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước;

       Sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách liên quan đến việc các đơn vị khai thác, sử dụng nước thượng nguồn nếu gây thiệt hại cho công trình công ích ở hạ du thì phải hỗ trợ kinh phí cho việc cải tạo, nâng cấp hệ thống công trình công ích ở hạ du ở Điều 29 và Chương Tài chính về tài nguyên nước.

Sửa đổi, bổ sung trách nhiệm trong quản lý tài nguyên nước được quy định tại Điều 70, 71, 72, 73, 74 Chương 8 “Trách nhiệm quản lý tài nguyên nước” theo hướng thống nhất phân công rõ trách nhiệm về quản lý tài nguyên nước, quản lý các hoạt động khai thác tài nguyên nước, quản lý hoạt động sử dụng nước của các Bộ, ngành, địa phương theo thẩm quyền; trách nhiệm trong điều phối, giám sát Điều phối, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên lưu vực sông,...bảo đảm tránh chồng chéo trong thực thi pháp luật.

Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến bảo vệ môi trường nước mặt, nước dưới đất và các quy định khác, bảo đảm phù hợp với Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020.

Dự kiến so với Luật Tài nguyên nước năm 2012, sẽ sửa đổi, bổ sung 27 điều, bổ sung mới 18 điều, bãi bỏ 01 điều và giữ nguyên 52 điều. 

Thời gian dự kiến trình Quốc hội thảo luận đối với dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) vào quý II năm 2023 và dự kiến trình Quốc hội thông qua vào quý IV năm 2023.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan