Thứ 5, 22/10/2020 - 01:30
Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ quản lý, khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ tài nguyên nước, nâng cao hiệu lực thực thi của pháp luật về tài nguyên nước

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ quản lý, khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ tài nguyên nước, nâng cao hiệu lực thực thi của pháp luật về tài nguyên nước

Chương trình “Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ quản lý, khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ tài nguyên nước, nâng cao hiệu lực thực thi của pháp luật về tài nguyên nước” được thiết lập và triển khai thực hiện trong ...
Cung cấp luận cứ khoa học cho đề xuất, hoàn thiện khung chính sách, pháp luật tài nguyên nước

Cung cấp luận cứ khoa học cho đề xuất, hoàn thiện khung chính sách, pháp luật tài nguyên nước

Chương trình “Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ quản lý, khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ tài nguyên nước, nâng cao hiệu lực thực thi của pháp luật về tài nguyên nước”, Mã số TNMT.02/16-20 đã cung cấp luận cứ khoa ...
Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Kôn - Hà Thanh thời kỳ 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Kôn - Hà Thanh thời kỳ 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hiện nay, lưu vực sông Kôn – Hà Thanh đang phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng, nhất là các tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) nước biển dâng (NBD), hạn hán, gia tăng xâm nhập mặn, xói lở bờ sông, bờ biển, sụt lún đất…, các tác động do ...
Đề xuất 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW

Đề xuất 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW

Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo ...