Thứ 7, 04/07/2020 - 11:47
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường

Dự thảo nêu rõ, đối với bản đồ hiện trạng môi trường (nước mặt, không khí, đất) tỷ lệ 250.000, mức phí cho 1 lần khai thác là 4.000.000 đồng. Bản đồ hiện trạng môi trường (nước mặt, không khí, đất) tỷ lệ 100.000, mức phí cho 1 lần khai thác là 2.290.000 đồng.

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức 

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường, hoạt động kê khai, nộp phí của tổ chức thu. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tổ chức có hoạt động liên quan đến thu, nộp phí khai thác, sử dụng dữ liệu môi trường.

Bản đồ nhạy cảm môi trường các vị trí, khu vực trọng điểm của Việt Nam tỷ lệ 250.000, mức phí cho 1 lần khai thác là 4.000.000 đồng. Bản đồ nhạy cảm môi trường các vị trí, khu vực trọng điểm của Việt Nam tỷ lệ 100.000, mức phí cho 1 lần khai thác là 2.290.000 đồng.

Đối với cơ sở dữ liệu chuyên đề môi trường tỷ lệ 1:250.000; 1:500.000; 1:1.000.000, mức phí cho 1 lần khai thác là 9.145.000 đồng. Cơ sở dữ liệu chuyên đề môi trường tỷ lệ 1:25.000; 1:50.000; 1:100.000 thì mức phí cho 1 lần khai thác là 1.715.000 đồng.

 

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, cơ quan nhà nước khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường phục vụ cho các mục đích sau đây thì không phải nộp phí theo quy định tại Thông tư này: Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng không vì mục đích lợi nhuận. Phục vụ phòng, chống thiên tai, đảm bảo quốc phòng và an ninh quốc gia. Trao đổi thông tin với nước ngoài, tổ chức quốc tế theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Phục vụ hoạt động của cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp trung ương. Phục vụ hoạt động điều tra, xét xử, xử lý tranh chấp theo yêu cầu của cơ quan điều tra, xét xử. Phục vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của bộ, ngành, địa phương theo yêu cầu của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp phí; tổ chức thu phí; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường và thu, nộp phí.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan