Thứ 6, 30/09/2022 - 09:51
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cải cách thủ tục hành chính trong cấp giấy phép môi trường

Dự thảo Nghị định đã thực hiện triệt để tinh thần cải cách hành chính trong việc quy định các thủ tục về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh, cấp đổi, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường và đặc biệt là việc thẩm định, cấp giấy phép môi trường được tiến hành thông qua hội đồng thẩm định, đoàn kiểm tra theo tinh thần đơn giản hóa thủ tục hành chính.

 

 

Luật Bảo vệ môi trường 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Theo đó, Luật giao Chính phủ quy định chi tiết 65 nội dung quy định tại các điều khoản cụ thể của Luật; Do đó, trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động tích cực chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân liên quan xây dựng nội dung dự thảo Nghị định nhằm đảm bảo về mặt hiệu lực đồng thời giữa Nghị định và Luật cùng thời điểm.

Dự thảo Nghị định được nghiên cứu xây dựng trên cơ sở triển khai Luật Bảo vệ môi trường và tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực môi trường mà trước đó Luật đã quy định sửa đổi, bãi bỏ, như: Luật Tài nguyên nước, Luật Thủy lợi, Luật Đầu tư,…

Một trong những điểm nhấn nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định chính là vấn đề cấp giấy phép môi trường. Nội dung của Giấy phép môi trường được quy định trong Chương 4 dự thảo Nghị định. Nội dung tập trung chủ yếu về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh, cấp đổi, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường; việc thẩm định, cấp giấy phép môi trường được tiến hành thông qua hội đồng thẩm định, đoàn kiểm tra theo tinh thần đơn giản hóa thủ tục hành chính; đặc biệt đối với các dự án đã được phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM thì chỉ cần thành lập Đoàn kiểm tra. Như vậy, việc cấp Giấy phép môi trường với quy định mới này, doanh nghiệp sẽ không phải thực hiện qua 01 bước Hội đồng thẩm định nếu đã có báo cáo ĐTM.

Ngoài ra, quy định thêm trách nhiệm của cơ quan thường trực thẩm định cấp giấy phép môi trường, việc tham vấn, lấy ý kiến cấp giấy phép môi trường. Đối với nội dung chính của báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường, dự thảo Nghị định quy định mức độ chi tiết của từng đối tượng, theo hướng đơn giản hóa nội dung báo cáo của dự án đầu tư đã được phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM hoặc đối tượng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp huyện; riêng trường hợp dự án đầu tư được cấp giấy phép môi trường ngay trong giai đoạn nghiên cứu khả thi (dự án không phải ĐTM) thì quy định nội dung báo cáo đề xuất cấp phép đảm bảo mức độ chi tiết như nội dung báo cáo ĐTM.

Một điểm mới nữa là quy định cụ thể trình tự, thủ tục trong việc thu hồi giấy phép môi trường để đảm bảo không ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của cơ sở khi cơ quan cấp phép cấp sai thẩm quyền hoặc có nội dung trái với quy định của pháp luật.

Về vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải sau khi được cấp phép ra môi trường, dự thảo Nghị định quy định cụ thể về kế hoạch, thời gian vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án; quan trắc chất thải của các công trình xử lý chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm, trách nhiệm của chủ dự án, cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh nơi triển khai dự án, đồng thời làm rõ các công trình bảo vệ môi trường khác không phải vận hành thử nghiệm để áp dụng thống nhất, đồng bộ trên phạm vi cả nước.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan