Chủ nhật, 26/06/2022 - 12:10
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề xuất các quy định về quan trắc môi trường và hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Dự thảo Nghị định được xây dựng để triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Dự thảo Nghị định gồm có 13 chương, 173 điều và các phụ lục. Trong đó, Chương VII và VIII quy định về quan trắc môi trường và hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường với các nội dụng quy định về các vấn đề cụ thể sau:

Về quan trắc môi trường

Nội dung của chương này tập trung quy định về điều kiện tham gia hoạt động quan trắc môi trường; cung cấp, công bố thông tin quan trắc chất lượng môi trường và quy định chi tiết về đối tượng, thông số, tần suất quan trắc nước thải, khí thải. Dự thảo Nghị định đã kế thừa các quy định hiện hành về điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường bao gồm quy định về đối tượng, trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; yêu cầu kỹ thuật đối với tổ chức, cá nhân quan trắc môi trường để cung cấp, công bố thông tin về chất lượng môi trường cho cộng đồng.

Về quan trắc nước thải, bụi, khí thải công nghiệp tự động, liên tục: Dự thảo Nghị định quy định cụ thể về đối tượng, thông số, lộ trình thực hiện theo hướng trước mắt yêu cầu các đối tượng thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường có lưu lượng xả nước ở mức trên trung bình (hơi lớn); đối tượng, thời gian, thông số và tần suất quan trắc định kỳ nước thải, khí thải công nghiệp; quy định trường hợp chuyển tiếp đối với các cơ sở đã lắp đặt hệ thống quan trưacs tự động, liên tục theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 nhưng không phải thực hiện theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thì được lựa chọn tiếp tục duy trì, vận hành hệ thống này và được miễn trách nhiệm quan trắc định kỳ.

Về thời hạn phải hoàn thành việc truyền trực tiếp số liệu quan trắc nước thải tự động, liên tục đến cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh đối với dự án, cơ sở chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2024; từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 dự án mới phải lắp đặt, truyền số liệu trực tiếp trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải.

Về hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường

Nội dung của chương này tập trung quy định về nội dung và hoạt động quản lý thông tin môi trường; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường. Để quản lý thông tin môi trường, Dự thảo Nghị định quy định cụ thể trình tự, thủ tục, hình thức và thời điểm cung cấp thông tin môi trường; nội dung, hình thức và thời điểm công khai thông tin môi trường. Đối với nội dung về hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường, Dự thảo Nghị định quy định các định hướng ưu tiên trong đầu tư xây dựng hệ thống thông tin môi trường hướng tới phát triển Chính phủ số trong lĩnh vực môi trường; đảm bảo hoạt động của hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường các cấp; yêu cầu đối với cơ sở dữ liệu môi tường; trách nhiệm cung cấp, cập nhật thông tin dữ liệu; việc kết nối, chia sẻ, liên thông giữa các cơ sở dữ liệu môi trường; quy định về vận hành quản lý cơ sở dữ liệu môi trường.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan