Chủ nhật, 26/06/2022 - 12:40
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề xuất các quy định về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; bồi thường thiệt hại về môi trường và nguồn lực bảo vệ môi trường

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Dự thảo Nghị định được xây dựng để triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Dự thảo Nghị định gồm có 13 chương, 173 điều và các phụ lục. Trong đó, quy định về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; bồi thường thiệt hại về môi trường và nguồn lực bảo vệ môi trường với các nội dung quy định về các vấn đề cụ thể sau:

Về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

Dự thảo Nghị định quy định nội dung của kế hoạch ứng phó sự cố môi trường; trách nhiệm ban hành, phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường các cấp; trách nhiệm công khai kế hoạch ứng phó sự cố môi trường; trách nhiệm phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường của các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Về bồi thường thiệt hại về môi trường

Về trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với môi trường, dự thảo Nghị định quy định về hình thức, nội dung thông báo thiệt hại đối với môi trường; trách nhiệm của cơ quan yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường; trách nhiệm của hội đồng thẩm định dữ liệu, chứng cứ.

Về xác định thiệt hại về môi trường, dự thảo Nghị định quy định đối tượng, dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường; cách thức, phương pháp xác định phạm vi, diện tích, khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái, mức độ thiệt hại để làm căn cứ yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Về giám định thiệt hại do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường, dự thảo Nghị định quy định về tổ chức giám định thiệt hại do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường; việc thực hiện giám định thiệt hại do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường.

Về nguồn lực bảo vệ môi trường

Nội dung chương này quy định cụ thể hoạt động bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm thực hiện của Trung ương và địa phương; quy định cụ thể các hoạt động chi từ ngân sách chi thường xuyên cho bảo vệ môi trường, các hoạt động chi từ nguồn đầu tư phát triển, nguồn xã hội hoá; quy trình lập, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước. Để tạo nguồn lực cho bảo vệ môi trường, dự thảo Nghị định quy định cụ thể về danh mục dự án đầu tư xanh, việc khuyến khích cấp tính dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh. Quy định về nguồn vốn Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, quỹ Bảo vệ môi trường cấp tỉnh.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan