Chủ nhật, 14/08/2022 - 19:27
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề xuất các quy định về công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Dự thảo Nghị định được xây dựng để triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Dự thảo Nghị định gồm có 13 chương, 173 điều và các phụ lục. Trong đó, quy định về công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường với các nội dung quy định về các vấn đề cụ thể sau:

Về chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên

Dự thảo Nghị định quy định về khu vực áp dụng chi trả, tổ chức, cá nhân cung ứng và được chi trả, các trường hợp phải trả hoặc được miễn phí trả dịch vụ; nội dung chính của Đề án, hình thức (thông qua hợp đồng thoả thuận, uỷ thác cho Quỹ Bảo vệ môi trường), mức chi trả dịch vụ; việc sử dụng, quản lý chi trả, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân cung ứng, sử dụng dịch vụ, nghĩa vụ công khai, kiểm tra, giám sát việc chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên.

Về bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường, ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường

Dự thảo Nghị định quy định về đối tượng phải mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường; đối tượng được ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường; các hình thức ưu đãi, hỗ trợ gồm hỗ trợ về đất đai, vốn đầu tư, thuế, phí và lệ phí; trợ giá, mua sắm công xanh; hỗ trợ quảng bá các hoạt động bảo vệ môi trường được khuyến khích.

Về tiêu chí, lộ trình và cơ chế phát triển kinh tế tuần hoàn

Dự thảo Nghị định quy định về tiêu chí kinh tế tuần hoàn; lộ trình thực hiện kinh tế tuần hoàn, trách nhiệm thực hiện của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; nội dung chính của Kế hoạch hành động quốc gia về thực hiện kinh tế tuần hoàn; kế hoạch hành động thực hiện kinh tế tuần hoàn của ngành, lĩnh vực, sản phẩm; cơ chế khuyến khích thực hiện kinh tế tuần hoàn.

Về phát triển ngành công nghiệp môi trường, dịch vụ môi trường

 Dự thảo Nghị định quy định danh mục công nghệ, thiết bị, sản phẩm của ngành công nghiệp môi trường; trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan cũng như các chính sách để phát triển ngành công nghiệp môi trường; làm rõ đối tượng dịch vụ môi trường, bảo đảm không trùng lặp, giao thoa với ngành công nghiệp môi trường, từ đó quy định các chính sách để khuyến khích phát triển các dịch vụ này.

Về sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường

Dự thảo Nghị định quy định về chứng nhận nhãn sinh thái Việt Nam đối với sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường và các quy định về tổ chức thực hiện nhằm thúc đẩy các sản phẩm, dịch vụ này; quy định về nội dung chứng nhận, hồ sơ đề nghị chứng nhận, trình tự, thủ tục chứng nhận; việc cấp đổi giấy chứng nhận, các trường hợp thu hồi quyết định chứng nhận; các tổ chức quan trắc, phân tích, đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ với tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam; trách nhiệm công bố và công nhận lẫn nhau đối với chứng nhận sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường.a


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan