Thứ 6, 30/09/2022 - 15:51
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cần có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân xử lý thu gom, tiêu thụ tro xỉ

Đây là vấn đề liên quan đến quản lý, xử lý và tiêu thụ tro xỉ, thạch cao phát sinh từ các nhà máy nhiệt điện than đang là vấn đề nổi cộm hiện nay. Các quốc gia trên thế giới luôn khuyến khích sử dụng tro xỉ, thạch cao trong xây dựng đường sá, làm phụ gia trong sản xuất xi măng, bê tông và vật liệu xây dựng. Tại Việt Nam, tro, xỉ, thạch cao (trước hoặc sau khi xử lý) đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng được coi là sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng và được điều chỉnh theo quy định của pháp luật về sản phẩm hàng hóa. Nhiều nhà máy nhiệt điện than ở Việt Nam đã chuyển giao tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.

​​​​Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt nhằm kiểm soát chặt chẽ tro, xỉ, thạch cao và đồng thời thúc đẩy tái sử dụng, tái chế tro xỉ. Bộ Xây dựng đã và đang triển khai ban hành theo thẩm quyền hoặc phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế quy định việc xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao FGD, thạch cao PG làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng. Bộ Công Thương đang chủ trì hướng dẫn lập, phê duyệt đề án xử lý, tiêu thụ tro xỉ, thạch cao FGD, thạch cao PG của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón theo quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường theo thẩm quyền đã và đang hướng dẫn các địa phương trong việc thực hiện quản lý tro xỉ, thạch cao theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP và Quyết định số 452/QĐ-TTg, trong đó khuyến khích việc tái sử dụng, tái chế tro xỉ, thạch cao làm vật liệu xây dựng theo quy định (đã có văn bản hướng dẫn Ủy ban nhân dân và Sở Tài nguyên và môi trường một số địa phương như Đồng Nai, Bình Thuận, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Tây Ninh, Trà Vinh, Nghệ An, Thái Bình,...); hướng dẫn các Công ty nhiệt điện, Công ty sản xuất xi măng, Công ty xuất khẩu tro bay, thạch cao thực hiện các hoạt động thu gom, lưu giữ, vận chuyển, chuyển giao tro xỉ, xử lý, đồng xử lý tro xỉ, thạch cao đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường (các nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân, Nhiệt điện Mông Dương, Nhiệt điện Vũng Áng, Nhiệt điện Formosa, Nhiệt điện Thái Bình,... và nhiều nhà máy sản xuất xi măng…).

Ngoài ra, để tăng cường quản lý tro xỉ phát sinh từ các nhà máy nhiệt điện, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 6109/BTNMT-TCMT ngày 05/11/2018 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố để hướng dẫn cụ thể về quản lý tro, xỉ phát sinh từ các nhà máy nhiệt điện. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, trong đó đã bổ sung Điều 52b quy định cụ thể hơn về quản lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện. Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đang triển khai thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá tình hình phát sinh, quản lý tro, xỉ, thạch cao tại các nhà máy nhiệt điện, phân bón hóa chất và đề xuất biện pháp quản lý, sử dụng để làm nguyên liệu sản xuất, hoàn nguyên mỏ” nhằm nghiên cứu xây dựng hướng dẫn về việc đồng xử lý tro, xỉ, thạch cao trong quá trình sản xuất xi măng và hướng dẫn kỹ thuật về phương pháp xử lý chất thải thông thường (bao gồm cả tro, xỉ, thạch cao được phân định là chất thải thông thường).

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương kiểm tra việc tuân thủ sử dụng, tái chế tro, xỉ; đồng thời đề nghị các địa phương, trong đó có tỉnh Bình Thuận tiếp tục có chính sách, cơ chế phù hợp nhằm khuyến khích, kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp phối hợp với các Chủ dự án/Chủ nhà máy nhiệt điện than, trong đó có các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân nghiên cứu, đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất xử lý, sử dụng tro, xỉ than để làm vật liệu xây dựng (nếu bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành) như: gạch không nung, san nền, làm đường giao thông. Các nhà máy cũng cần khẩn trương xây dựng và triển khai đề án xử lý, tiêu hủy tro, xỉ theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan