Thứ 3, 27/09/2022 - 14:58
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

 Xử lý, cải tạo phục hồi môi trường đất

Xử lý, cải tạo phục hồi môi trường đất là một trong các nội dung quản lý chất lượng môi trường đất theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và đã được quy định chi tiết trong dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật vừa được trình Chính phủ.

           Theo dự thảo Nghị định việc xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm phải căn cứ vào phương án xử lý, cải tạo phục hồi môi trường, đối với khu vực ô nhiễm môi trường đất đặc biệt nghiêm trọng thì phải có kế hoạch xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường

      Phương án xử lý, cải tạo phục hồi môi trường

      Dự thảo Nghị định quy định nội dung chính của phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường bao gồm: thông tin chung về khu vực bị ô nhiễm; kết quả điều tra và đánh giá mức độ ô nhiễm của khu vực bị ô nhiễm; lựa chọn phương thức xử lý tại chỗ hoặc vận chuyển đến địa điểm xử lý theo quy định; công trình, biện pháp kỹ thuật, công nghệ giảm thiểu hoặc loại bỏ các chất gây ô nhiễm tồn lưu tại khu vực bị ô nhiễm; bảng so sánh các biện pháp kỹ thuật, kèm theo các phân tích để lựa chọn phương án tối ưu; Lộ trình và kế hoạch thực hiện phương án xử lý ô nhiễm; Giám sát, kiểm soát trong và sau xử lý.

      Dự thảo Nghị định cũng quy định sau khi hoàn thành việc xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất, các đối tượng (cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân) gây ô nhiễm môi trường đất có trách nhiệm báo cáo cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh về kết quả xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất.

      Đối với khu vực đất bị ô nhiễm do lịch sử để lại hoặc không xác định được tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm, sau khi hoàn thành việc xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công bố hoặc uỷ quyền cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh công bố thông tin cho cộng đồng về kết quả xử lý, cải tạo và phục hồi.

      Kế hoạch xử lý, cải tạo và phục hồi khu vực ô nhiễm môi trường đất đặc biệt nghiêm trọng

      Theo dự thảo Nghị định, kế hoạch xử lý, cải tạo và phục hồi khu vực ô nhiễm môi trường đất đặc biệt nghiêm trọng gồm các nội dung sau: (i) Đánh giá tổng quan về hiện trạng ô nhiễm môi trường đất; nhận định các nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường đất; các vấn đề bất cập, tồn tại và nguyên nhân trong công tác quản lý chất lượng môi trường đất; (ii) Xác định mục tiêu tổng thể và mục tiêu cụ thể của kế hoạch xử lý, cải tạo phục hồi khu vực ô nhiễm môi trường đặc biệt nghiêm trọng, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm của quốc gia; (iii) Đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện xử lý, cải tạo phục hồi các khu vực đất bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng; (iv) Xây dựng các chương trình, dự án ưu tiên để thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp; (v) Bố trí nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch; (vi) Tổ chức thực hiện, bao gồm: trách nhiệm của cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp; cơ chế giám sát, báo cáo, đôn đốc thực hiện; cơ chế phân bổ nguồn lực thực hiện.

      Căn cứ kết quả điều tra, định kỳ trước ngày 25 tháng 12 hàng năm, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổng hợp, gửi báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về danh mục các khu vực đất ô nhiễm môi trường đặc biệt nghiêm trọng.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan