Thứ 7, 20/08/2022 - 03:42
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

 Lấy ý kiến đối với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải phương tiện ô tô đang lưu hành

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải phương tiện ô tô đang lưu hành

Tình trạng ô nhiễm môi trường không khí tại Việt Nam nói chung và một số đô thị lớn nói riêng có xu hướng gia tăng, chủ yếu tập trung vào ô nhiễm bụi, đặc biệt là bụi mịn PM2,5. Một trong nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường không khí là do hoạt động giao thông vận tải, trong đó có hoạt động của các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đang lưu hành. Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường trong đó có quy định yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng Chính phủ ban hành lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam. Để kiểm soát khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm không khí, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường không khí nói chung, môi trường không khí các đô thị nói riêng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản như: Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg; Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg; Quyết định số 16/2019/QĐ-TTg.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Bộ có liên quan (Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an), các Hiệp hội (Hiệp hội nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) để thực hiện nghiên cứu, đánh giá đối với từng lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của phương tiện giao thông đã được ban hành và có đề xuất kiến nghị đối với từng đối tượng phương tiện giao thông. Trong đó việc rà soát, ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về khí thải phương tiện ô tô đang lưu hành là một phần quan trọng, liên hệ chặt chẽ với việc xây dựng, đề xuất lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của phương tiện giao thông.

Về căn cứ pháp lý

Tại điểm b Khoản 2 Điều 102 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng quy chuẩn kỹ thuật môi trường (QCVN) về khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Luật Giao thông đường bộ quy định: Điểm I Khoản 1 Điều 53 Luật Giao thông đường bộ quy định xe ô tô tham gia giao thông phải bảo đảm khí thải, tiếng ồn theo quy chuẩn môi trường. Khoản 3, Khoản 6 Điều 54 Luật Giao thông đường bộ quy định về kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô tham gia giao thông đường bộ.

 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 461/QĐ-BTNMT ngày 17/3/2021 về Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, trong đó giao Tổng cục Môi trường nhiệm vụ “Hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về môi trường đối với khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam”.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1779/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 9 năm 2021 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2020 – 2022.

Về nội dung dự thảo Quy chuẩn

Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn khí thải, các phép thử và các yêu cầu về quản lý để kiểm tra khí thải của phương tiện ô tô đang lưu hành tại Việt Nam. Quy chuẩn này quy định giới hạn lớn nhất cho phép của các chất gây ô nhiễm: Cacbonmonoxit (CO), Hydrocacbon (HC) trong khí thải của động cơ cháy cưỡng bức và độ khói trong khí thải của động cơ cháy do nén được lắp trên xe đang lưu hành (sau đây gọi tắt là phương tiện). Đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có hoạt động liên quan đến phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đang lưu hành tại Việt Nam. Ngoại trừ các loại xe cơ giới đặc chủng của quân đội, công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định

Về số lượng thông số, dự thảo Quy chuẩn ngưỡng giới hạn cho 04 thông số trên cơ sở tiếp tục kế thừa các thông số từ TCVN 6438:2018, cụ thể: CO, HC, Lamda và độ khói đối với khí thải của các loại phương tiện ô tô.

Tại mục 2 quy định kỹ thuật, dự thảo Quy chuẩn quy định kỹ thuật về phân loại động cơ, các thông số; giới hạn tối đa của các thông số đối với khí thải phương tiện ô tô; yêu cầu về nhiên liệu và thiết bị đo trong kiểm tra khí thải; phương pháp xác định.

Ngoài ra, dự thảo Quy chuẩn quy định nội dung về quy định quản lý và tổ chức thực hiện.

Dự thảo Thông tư hiện đang được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan