Thứ 2, 04/07/2022 - 13:13
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

 Đề xuất quy định về trách nhiệm tái chế, xử lý sản phẩm, bao bì thải bỏ của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Dự thảo Nghị định được xây dựng để triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Dự thảo Nghị định gồm có 13 chương, 173 điều và các phụ lục. Trong đó, Chương VI quy định về trách nhiệm tái chế, xử lý sản phẩm, bao bì thải bỏ của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu với các nội dung quy định về các vấn đề cụ thể sau:

Về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết đối tượng, lộ trình thực hiện trách nhiệm tái chế; tỷ lệ tái chế, quy cách tái chế và đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (trong trường hợp không tự tổ chức tái chế). Nhà sản xuất, nhập khẩu tự tổ chức thực hiện tái chế có trách nhiệm đăng ký, báo cáo kết quả thực hiện tái chế và có thể lựa chọn 03 hình thức (tự thực hiện, thuê hoặc uỷ quyền thực hiện); trường hợp không tự thực hiện tái chế thì lựa chọn kê khai, nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ tái chế. Dự thảo Nghị định cũng quy định điều kiện của tổ chức, đơn vị tham gia tổ chức tái chế hoặc tái chế trong khuôn khổ thực hiện trách nhiệm tái chế của nhà sản xuất, nhập khẩu.

Về trách nhiệm hỗ trợ xử lý chất thải

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết đối tượng, mức đóng góp cho từng loại sản phẩm, bao bì chứa chất độc hại, khó thu gom, tái chế thì phải nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ xử lý chất thải; đồng thời quy định rõ việc tiếp nhận, sử dụng kinh phí đóng góp để hỗ trợ các hoạt động xử lý chất thải bảo đảm minh bạch, đúng mục đích, đối tượng.

Ngoài ra, để bảo đảm hiệu quả thực hiện trách nhiệm nêu trên của nhà sản xuất, nhập khẩu, dự thảo Nghị định quy định về hội đồng EPR quốc gia và Văn phòng EPR Việt Nam, trách nhiệm cung cấp thông tin về sản phẩm, bao bì của nhà sản xuất, nhập khẩu; đăng ký, báo cáo trên Cổng thông tin điện tử EPR quốc gia; tổ chức quản lý, giám sát việc thực hiện trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu; trong đó, các quy định về Hội đồng EPR quốc gia và Văn phòng EPR Việt Nam được đề xuất trên cơ sở tham khảo quy định của nhiều quốc gia trên thế giới như: Đức, Hà Lan, Áo, Đan Mạch, Hàn Quốc... Đây là các tổ chức được vận hành theo mô hình tư nhân được giao và hỗ trợ nhà nước trong việc thực hiện một số nhiệm vụ để vận hành hệ thống EPR nhằm giảm bớt các gánh nặng về hành chính và ngân sách công, đồng thời có thể đảm bảo hiệu quả vận hành hệ thống khi có nhiều PRO cùng hoạt động. Các tổ chức này có vai trò quan trọng trong việc thiết lập tỷ lệ tái chế, đăng ký với nhà sản xuất và nhập khẩu, nhận diện các trường hợp không tuân thủ, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu từ nhà sản xuất và hỗ trợ các hoạt động khác liên quan như tuyên truyền, phổ biến thông tin, tài trợ nghiên cứu.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan