Thứ 4, 23/10/2019 - 10:16
Phát triển Kinh tế tuần hoàn để giải quyết triệt để các vấn đề về môi trường

Phát triển Kinh tế tuần hoàn để giải quyết triệt để các vấn đề về môi trường

Tại Hội thảo quốc tế “Quản lý chất thải rắn đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tuần hoàn” được tổ chức ngày 14/8 tại Hà Nội, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho rằng: “Cần ban hành các chính sách để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, đảm bảo giảm ...
Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật sửa đổi một số điều của Luật bảo vệ môi trường

Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật sửa đổi một số điều của Luật bảo vệ môi trường

Chiều 9/8, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội Phan Xuân Dũng đã chủ trì cuộc họp với Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật sửa đổi một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trong điều kiện hội nhập quốc tế

Rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trong điều kiện hội nhập quốc tế

Chiều ngày 01/8, tại cuộc họp “Rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trong điều kiện hội nhập quốc tế”, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chỉ đạo: “Cần rà soát, đánh giá để hoàn thiện các quy chuẩn quốc gia về môi ...