Thứ 2, 27/01/2020 - 12:42
Sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường phù hợp với Việt Nam, tiệm cận và hội nhập quốc tế

Sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường phù hợp với Việt Nam, tiệm cận và hội nhập quốc tế

Phát biểu tại cuộc họp lấy ý kiến tham vấn các chuyên gia quốc tế về sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 được tổ chức ngày 13/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đề nghị: Sửa đổi, bổ sung để Luật Bảo vệ môi trường mới phải phù hợp ...
Biện pháp đồng bộ hạn chế tình trạng rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Biện pháp đồng bộ hạn chế tình trạng rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Cần sớm có biện pháp đồng bộ để hạn chế tình trạng rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, từ việc tuyên truyền, vận động người dân hạn chế sử dụng bao ni lông, các loại bao bì làm từ nhựa; nghiên cứu vật liệu làm bao bì thân thiện với ...
Kiến nghị điều chỉnh việc tính phí nước thải đối với nước thải công nghiệp của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Kiến nghị điều chỉnh việc tính phí nước thải đối với nước thải công nghiệp của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Điều chỉnh việc tính phí nước thải đối với nước thải công nghiệp của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Đề nghị chỉ tính dựa trên phần chênh lệch giữa thông số đầu vào và thông số đầu ra của nước thải nhưng vẫn đảm bảo nước thải được xử lý đạt quy chuẩn ...