Thứ 5, 12/12/2019 - 02:05
Biện pháp đồng bộ hạn chế tình trạng rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Biện pháp đồng bộ hạn chế tình trạng rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Cần sớm có biện pháp đồng bộ để hạn chế tình trạng rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, từ việc tuyên truyền, vận động người dân hạn chế sử dụng bao ni lông, các loại bao bì làm từ nhựa; nghiên cứu vật liệu làm bao bì thân thiện với ...
Kiến nghị điều chỉnh việc tính phí nước thải đối với nước thải công nghiệp của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Kiến nghị điều chỉnh việc tính phí nước thải đối với nước thải công nghiệp của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Điều chỉnh việc tính phí nước thải đối với nước thải công nghiệp của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Đề nghị chỉ tính dựa trên phần chênh lệch giữa thông số đầu vào và thông số đầu ra của nước thải nhưng vẫn đảm bảo nước thải được xử lý đạt quy chuẩn ...
Cần có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân xử lý thu gom, tiêu thụ tro xỉ

Cần có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân xử lý thu gom, tiêu thụ tro xỉ

Đây là vấn đề liên quan đến quản lý, xử lý và tiêu thụ tro xỉ, thạch cao phát sinh từ các nhà máy nhiệt điện than đang là vấn đề nổi cộm hiện nay. Các quốc gia trên thế giới luôn khuyến khích sử dụng tro xỉ, thạch cao trong xây dựng đường sá, làm ...
Hướng dẫn việc lập kế hoạch thu gom, vận chuyển, lưu giữ, trung chuyển chất thải nguy hại

Hướng dẫn việc lập kế hoạch thu gom, vận chuyển, lưu giữ, trung chuyển chất thải nguy hại

Hướng dẫn cụ thể việc lập kế hoạch thu gom, vận chuyển, lưu giữ, trung chuyển chất thải nguy hại đối với các chủ nguồn thải chất thải nguy hại có số lượng chất thải nguy hại phát sinh thấp hơn 600 kg/năm hoặc chủ nguồn thải chất thải nguy hại ở vùng ...