Thứ 4, 23/10/2019 - 10:27
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước

Theo Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả ...
Họp Ban soạn thảo xây dựng Quyết định quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

Họp Ban soạn thảo xây dựng Quyết định quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

“Công nghệ dự báo tốt hơn, phân loại bản tin dự báo cũng phải tinh hơn về cả nội dung, hình thức và truyền tin.”- Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Công Thành, tại cuộc họp Ban soạn thảo xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 46/QĐ/2014/TTg của ...
Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 38/2016/NĐ-CP cần đảm bảo khả thi, đồng bộ, thống nhất với các văn bản QPPL có liên quan

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 38/2016/NĐ-CP cần đảm bảo khả thi, đồng bộ, thống nhất với các văn bản QPPL có liên quan

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh: “Cần sửa Nghị định số 38/2016/NĐ-CP theo hướng rõ ràng, chi tiết, cụ thể, khả thi; đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Các quy định của ...
Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước

Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quyết định quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các trạm thủy ...