Thứ 7, 04/04/2020 - 06:07
Hoàn thiện đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định số 22/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Hoàn thiện đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định số 22/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đánh giá cao Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tổng hợp đầy đủ thông tin, số liệu của Trung ương và địa phương để có những đánh giá về kết quả 5 năm thực hiện Nghị định số ...
Hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Trong thời gian qua, Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản đã tạo sự chuyển biến tích cực đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tài ...
Đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực vật liệu xây dựng

Đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực vật liệu xây dựng

Sau 3 năm thực hiện, Nghị định 24a/2016/NĐ-CP (thay thế Nghị định 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 về quản lý vật liệu xây dựng được Chính phủ ban hành trước đó) đã tiếp tục góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực vật liệu xây ...
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, đề xuất miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với phần trữ lượng đã ...
Hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông

Hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao về việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định về quản lý cát sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định và được các thành viên Chính phủ cho ý kiến; ...