Thứ 3, 27/09/2022 - 14:47
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định định sửa đổi bổ sung một số Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong đó có lĩnh vực đất đai.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 15/44 điều tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai gồm các điều 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 37, 38, 39, 40 và Điều 43. So với dự thảo lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương số lượng điều sửa đổi, bổ sung tăng 7 điều.

Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung giải thích từ ngữ "chiếm đất"

 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 3 về giải thích từ ngữ đối với hành vi chiếm đất để quy định rõ ràng, cụ thể, dễ xác định và áp dụng trên thực tế; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, theo đó, chiếm đất là việc sử dụng đất thuộc một trong các trường hợp "Sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê đất đã hết thời hạn sử dụng mà không được Nhà nước gia hạn sử dụng đất và đã có quyết định thu hồi đất đã được công bố, tổ chức thực hiện nhưng người sử dụng đất không chấp hành (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp sử dụng đất nông nghiệp". So với quy định hiện hành bổ sung thêm nội dung đã có quyết định thu hồi đất đã được công bố, tổ chức thực hiện nhưng người sử dụng đất không chấp hành.

Thứ hai, sửa đổi quy định về xác định số lợi bất hợp pháp

 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2, 3, 4 và bổ sung khoản 10 Điều 7 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về việc xác định "Giá đất của loại đất trước và sau khi vi phạm được xác định bằng giá đất của bảng giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định" để phù hợp với điểm d khoản 2 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013; quy định về xác định loại đất tại Điều 3 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP.

Dự thảo Nghị định bổ sung khoản 10 Điều 7 quy định rõ hơn về thời điểm xác định nộp số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm đã xảy ra trước ngày Nghị định số 91/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, cụ thể như sau: " Việc nộp số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm đã xảy ra trước ngày Nghị định số 91/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành chỉ áp dụng đối với các hành vi mà các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về đất đai trước đây (trước Nghị định 91/2019/NĐ-CP) có quy định phải nộp số lợi bất hợp pháp. Thời gian xác định số lợi bất hợp pháp phải nộp chỉ tính từ khi Nghị định có quy định hành vi phải nộp số lợi bất hợp pháp có hiệu lực thi hành. Việc xác định số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm được thực hiện theo quy định tại Nghị định này.”

Thứ ba, sửa đổi quy định về biện pháp khắc phục hậu quả tại một số điều của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP

 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả tại điểm b khoản 5 Điều 9, điểm b khoản 4 Điều 10, điểm b khoản 4 Điều 11, điểm b khoản 5 Điều 12 và điểm b khoản 7 Điều 14 theo hướng "Buộc đăng ký đất đai theo quy định đối với trường hợp có đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất và các trường hợp người sử dụng đất vi phạm được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP".

 Ngoài ra, dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều do thay đổi dẫn điều khoản tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản liên quan. Sửa đổi mức phạt tiền tối đa của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện lên đến 100.000.000 đồng.

 Chi tiết dự thảo xem tại đây./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan