Thứ 2, 01/06/2020 - 05:12
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sớm ban hành chính sách khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp theo mô hình tập trung quy mô lớn

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ sớm trình Chính phủ ban hành chính sách khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp theo mô hình tập trung quy mô lớn (được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016) để các địa phương cụ thể hóa thực hiện.

Việc tích tụ, tập trung ruộng đất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, phát huy tối đa tiềm năng đất đai thông qua mở rộng quy mô sản xuất là bước đi cần thiết và xu thế tất yếu. Chủ trương này đã được thể chế hóa trong nhiều văn bản và Nghị quyết của Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ. Thực tế hiện nay, tại nhiều địa phương đã có những phương thức, mô hình tập trung, tích tụ ruộng đất để sản xuất có hiệu quả cao, đóng góp tích cực cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp của Việt Nam.

Kết quả hình ảnh cho hính sách khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp theo mô hình tập trung quy mô lớn

mô hình tập trung, tích tụ ruộng đất để sản xuất có hiệu quả cao, đóng góp tích cực cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp của Việt Nam

Mặt khác, thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI về về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại để gửi Ban Kinh tế Trung ương; trong đó đánh giá cụ thể những bất cập, vướng mắc trong tích tụ, tập trung đất đai để phục vụ cho việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trên cơ sở kết quả sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Chính trị đã có kết luận chỉ đạo về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI, trong đó có định hướng tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng đất nông nghiệp để tạo điều kiện tích tụ, tập trung, sử dụng hiệu quả đất đai.

Để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, ngày 17 tháng 4 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, trong đó đã ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tập trung đất đai; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư.

Kết quả hình ảnh cho hính sách khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp theo mô hình tập trung quy mô lớn

Đề án thí điểm tích tụ, tập trung đất đai phục vụ thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp tập trung

Mặt khác, thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Đề án thí điểm tích tụ, tập trung đất đai phục vụ thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp tập trung, trong đó dự kiến trình Quốc hội ban hành Nghị quyết cho phép thí điểm một số chính sách sử dụng đất nông nghiệp.

Trên cơ sở tổng kết việc thực hiện Đề án thí điểm, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai để một mặt đáp ứng được quỹ đất để tổ chức sản xuất nông nghiệp, mặt khác cũng phải đảm bảo lợi ích lâu dài cho người nông dân.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan