Thứ 5, 18/08/2022 - 02:05
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định về việc chuyển mục đích sử dụng đất ở để xây dựng công trình không phải là nhà ở

Việc sử dụng đất ở để xây dựng công trình không phải là nhà ở (khách sạn, văn phòng làm việc, giao dịch, cửa hàng kinh doanh ...) hiện nay là phổ biến, tuy nhiên chưa quy định phải đăng ký chuyển mục đích từ đất ở sang đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh và trường hợp sau này đăng ký chuyển mục đích ngược lại từ đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh sang đất ở cũng chưa có quy định. 

 

Hiện nay Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành đã quy định cụ thể như sau:

Điều 52 Luật Đất đai quy định căn cứ để chuyển mục đích sử dụng đất là Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và người sử dụng đất phải thể hiện nhu cầu trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai. Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

5 nhung khoang trong phap ly khi thue dat KCN P1 (1)

Điều 52 Luật Đất đai quy định căn cứ để chuyển mục đích sử dụng đất

Đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở thì không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải thực hiện đăng ký biến động về đất đai theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 95 của Luật Đất đai, Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017). Trường hợp chuyển đất ở sang đất xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh tại khu vực đô thị thì phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ các quy định về trật tự, an toàn, bảo vệ môi trường đô thị theo quy định tại Khoản 5 Điều 144 Luật Đất đai.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan