Thứ 5, 18/08/2022 - 02:52
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định về doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp đã trả tiền thuê đất một lần

Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2013 có hiệu lực từ ngày 01/7/2014. Trước đó, theo Luật Đất đai năm 1993 và Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành không có bất kỳ điều khoản nào bắt buộc doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng KCN phải nộp tiền thuê đất một lần cho nhà nước khi cho nhà đầu tư thứ cấp thuê lại theo hình thức thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê . Tại Khoản 2 Điều 210 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 mới có quy định: “Trường hợp nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất mà đã cho thuê lại đất có kết cấu hạ tầng theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì phải nộp tiền cho Nhà nước theo quy định của Chính phủ.

Doanh nghiệp có được cho thuê đất trong khu công nghiệp không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Theo quy định của Luật Đất đai năm 1993 và Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì tổ chức kinh tế trong nước (doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp) thì được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm mà không có hình thức cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; do đó, doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp chỉ được cho nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. Song trong thực tế triển khai thi hành thì mặc dù doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp chỉ trả tiền thuê đất hàng năm cho Nhà nước nhưng lại cho nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Có trường hợp sau khi thu tiền thuê lại đất một lần của nhà đầu tư thứ cấp, doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp phá sản hoặc bỏ trốn nên gây thất thu cho ngân sách và rủi ro trong việc bảo đảm quyền lợi cho nhà đầu tư thứ cấp. Để khắc phục tình trạng này, Khoản 2 Điều 210 Luật Đất đai 2013 (Điều khoản thi hành) đã quy định theo hướng chỉ khi doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp đã trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mới được quyền cho thuê lại đất thu tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê và xử lý chuyển tiếp việc nộp tiền thuê đất của doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, quyền của doanh nghiệp thứ cấp.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan