Thứ 2, 01/06/2020 - 05:36
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất

Cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế phản ảnh: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 118 Luật Đất đai 2013 “Trường hợp đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này mà không có người tham gia hoặc trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đấu giá ít nhất là 02 lần nhưng không thành thì Nhà nước thực hiện việc giao đất, cho thuê đất mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất”. Trong khi đó Khoản 2 Điều 59 Luật Đấu giá tài sản 2016 quy định: “Tài sản đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá: Việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá quy định tại Điều 49 đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá của Luật này không áp dụng đối với các tài sản sau đây: Quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai”. Theo đó, quy định tại 02 Luật trên có sự mâu thuẫn, không thống nhất khi tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất trong trường hợp chỉ có một người tham gia đấu giá. Do đó, cử tri đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp quan tâm xem xét và có văn bản hướng dẫn.

Tại Khoản 3 Điều 118 Luật Đất đai quy định: Trường hợp đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này mà không có người tham gia hoặc trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đấu giá ít nhất là 02 lần nhưng không thành thì Nhà nước thực hiện việc giao đất, cho thuê đất mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất.

Khoản 2 Điều 59 Luật Đấu giá tài sản quy định việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá quy định tại Điều 49 của Luật Đấu giá không áp dụng đối với quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Do vậy, đối với đất đưa ra đấu giá mà không có người tham gia hoặc trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đấu giá ít nhất 02 lần nhưng không thành thì Nhà nước thực hiện việc giao đất, cho thuê đất mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan