Thứ 3, 27/09/2022 - 14:55
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Điều tra, đánh giá khu vực đất có khả năng bị ô nhiễm

Điều tra, đánh giá, phân loại khu vực ô nhiễm môi trường đất, xác định nguyên nhận, phạm vi và mức độ ô nhiễm để xử lý, cải tạo phục hồi môi trường đất.

 

Theo dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường đang trình Chính phủ, các khu vực sau đây phải được điều tra, đánh giá, phân loại chất lượng môi trường đất: (1) Khu vực bị nhiễm độc hóa chất trong chiến tranh; (2) khu vực có khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, kho chứa hoá chất, kho chứa thuốc bảo vệ thực vật, làng nghề đã đóng cửa hoặc dời đi; (3) Khu vực có cơ sở sản xuất đã đóng cửa hoặc di dời thuộc một trong các loại hình sau: khai thác, chế biến khoáng sản độc hại, khoáng sản kim loại; chế biến khoáng sản có sử dụng hóa chất độc hại; sản xuất gang, thép, luyện kim (trừ cán, kéo, đúc từ phôi nguyên liệu); sản xuất hoá chất vô cơ cơ bản (trừ khí công nghiệp), phân bón vô cơ (trừ phối trộn, sang chiết, đóng gói), thuốc bảo vệ thực vật hóa học (trừ phối trộn, sang chiết); lọc, hóa dầu; nhiệt điện (trừ sử dụng khí, dầu DO); tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại; có công đoạn mạ, làm sạch bề mặt kim loại bằng hóa chất nguy hiểm; sản xuất pin, ắc quy; (4) Khu vực ô nhiễm hóa chất, ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật; (5) Các khu vực ô nhiễm khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

       Cũng theo dự thảo Nghị định, việc điều tra, đánh giá trải qua hai giai đoạn là điều tra, đánh giá sơ bộ và điều tra, đánh giá chi tiết khu vực đất có khả năng bị ô nhiễm.

     Điều tra, đánh giá sơ bộ khu vực đất có khả năng bị ô nhiễm

   Theo nội dung dự thảo Nghị định, việc điều tra, đánh giá sơ bộ nhằm xác định khu vực có khả năng bị ô nhiễm do chất gây ô nhiễm có hàm lượng vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất lượng đất, nguyên nhân, đối tượng gây ra ô nhiễm môi trường.

      Cơ quan có trách nhiệm thực hiện điều tra, đánh giá sơ bộ gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo việc tổ chức điều tra, đánh giá sơ bộ khu vực đất bị ô nhiễm thuộc đất quốc phòng, an ninh; Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh tổ chức điều tra, đánh giá sơ bộ khu vực đất bị ô nhiễm do lịch sử để lại hoặc không xác định được tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm trên địa bàn quản lý; cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất thuộc đối tượng quy định tại Điều 12 Nghị định này có trách nhiệm điều tra, đánh giá sơ bộ khu vực đất bị ô nhiễm.

      Nội dung điều tra, đánh giá sơ bộ gồm: Tổng hợp, rà soát tài liệu liên quan đến khu vực có khả năng bị ô nhiễm; khảo sát hiện trường khu vực có khả năng bị ô nhiễm; tiến hành lấy mẫu, phân tích mẫu để xác định hàm lượng các chất ô nhiễm, nguồn ô nhiễm và sơ bộ đánh giá mức độ ô nhiễm; lập báo cáo kết quả điều tra, đánh giá sơ bộ theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

      Căn cứ két quả điều tra, đánh giá sơ bộ, cơ quan có trách nhiệm thực hiện điều tra, đánh giá sơ bộ nêu trên: Công bố thông tin và điều tra, đánh giá chi tiết trong trường hợp phát hiện chất gây ô nhiễm có hàm lượng vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất lượng đất; công bố khu vực không bị ô nhiễm trong trường hợp không phát hiện chất gây ô nhiễm có hàm lượng vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất lượng đất.

       Điều tra, đánh giá chi tiết khu vực đất có khả năng bị ô nhiễm

       Theo dự thảo Nghị định, việc điều tra, đánh giá chi tiết khu vực bị ô nhiễm nhằm xác định các chất ô nhiễm tồn lưu; nguồn ô nhiễm tồn lưu; mức độ, quy mô, phạm vi ô nhiễm; phân loại khu vực ô nhiễm. Nội dung điều tra, đánh giá chi tiết bao gồm: Lập kế hoạch chi tiết khảo sát thực tế hiện trường; Điều tra, khảo sát, lấy mẫu chi tiết tại hiện trường; phân tích, đánh giá xác định chất gây ô nhiễm tồn lưu, mức độ, quy mô và phạm vi ô nhiễm; Xây dựng bản đồ khu vực bị ô nhiễm với các thông tin về chất gây ô nhiễm, mức độ ô nhiễm, phạm vi ô nhiễm; Lập báo cáo kết quả điều tra, đánh giá chi tiết khu vực bị ô nhiễm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Kết quả điều tra, đánh giá chi tiết là căn cứ để xác định trách nhiệm cải tạo và phục hồi môi trường khu vực bị ô nhiễm; phân loại mức độ ô nhiễm của khu vực bị ô nhiễm. Trách nhiệm thực hiện điều tra, đánh giá chi tiết: (i) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo việc tổ chức điều tra, đánh giá chi tiết đối với các khu vực đã tổ chức điều tra, đánh giá sơ bộ theo trách nhiệm của mình nhưng không xác định được đối tượng gây ô nhiễm; (ii) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh tổ chức điều tra, đánh giá chi tiết khu vực đã tổ chức điều tra, đánh giá sơ bộ theo trách nhiệm của mình nhưng không xác định được đối tượng gây ô nhiễm; (iii) Tổ chức, cá nhân được xác định là đối tượng gây ô nhiễm có trách nhiệm tổ chức điều tra, đánh giá chi tiết khu vực bị ô nhiễm theo quy định tại khoản 2 Điều này, báo cáo cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh để theo dõi, kiểm tra.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan