Thứ 7, 02/07/2022 - 21:22
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản

Ngày 29/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh.

Việt Nam là một trong các quốc gia thuộc khu vực Châu Á Thái Bình Dương có tiềm năng khai thác thủy sản trên biển. Hoạt động sử dụng khu vực biển, nhu cầu giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản của các tổ chức, cá nhân ngày càng phát triển và đã xuất hiệu nhu cầu được thế chấp, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển được giao, góp vốn tại các tổ chức tín dụng để vay vốn đầu tư phát triển sản xuất. Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có nhu cầu thu hồi diện tích khu vực biển đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao, cho thuê, cùng với đó là yêu cầu phải có bồi thường thiệt hại cho các tổ chức, cá nhân và cần có hướng dẫn cụ thể về hình thức, đối tượng, mức bồi thường, hỗ trợ, trình tự thủ tục và thẩm quyền thực hiện để bảo đảm quyền lợi của tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, việc xây dựng Nghị định để hướng dẫn thi hành khoản 5 Điều 46 và khoản 3 Điều 47 Luật Thủy sản.

Bố cục của dự thảo Nghị định gồm 04 Chương và 41 điều, cụ thể:

 Chương I. Quy định chung, gồm 02 điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và giải thích một số từ ngữ;

Chương II. Thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; quyền của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được giao khu vực biển, được thuê, nhận góp vốn, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển từ tổ chức, cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản, gồm 05 mục, 17 điều quy định về: (1) Thế chấp quyền sử dụng khu vực biển được giao cho tổ chức, cá nhân Việt Nam; (2) Cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển giữa tổ chức, cá nhân Việt Nam; (3) Cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản từ tổ chức, cá nhân Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài; quyền của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được giao khu vực biển, được thuê, nhận góp vốn, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển từ tro chức, cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản; (4) Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản; (5) Đăng ký và đăng ký biến động khu vực biển;

Chương III. Bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh, gồm 15 điều quy định về nguyên tắc bồi thường; bồi thường về thủy sản; bồi thường thiệt hại về giá trị công trình xây dựng gắn liền với khu vực biển được giao; về bồi thường thiệt hại giá trị tài sản gắn liền với khu vực biển;  phương án bồi thường và thẩm định phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển; mức bồi thường, nguồn kinh phí và chi phí tổ chức thực hiện bồi thường;

Chương IV. Tổ chức thực hiện gồm 7 điều quy định trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trong công tác quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực và địa bàn khi thực hiện các quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng khi thực hiện các quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh, các quy định khác của pháp luật có liên quan


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan