Thứ 3, 27/09/2022 - 13:57
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng khu vực biển được giao để nuôi trồng thuỷ sản

Cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng khu vực biển được giao để nuôi trồng thuỷ sản là một trong các thủ tục hành chính tại dự thảo Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thuỷ sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thuỷ sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh vừa được trình Chính phủ.

Cùng tìm hiểu các quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng khu vực biển được giao để nuôi trồng thuỷ sản và cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhân được quy định tại dự thảo Nghị định đã trình Chính phủ

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng khu vực biển được giao để nuôi trồng thuỷ sản

Theo dự thảo Nghị định chỉ cấp giấy chứng nhận giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân để nuôi trồng thuỷ sản sau khi tổ chức, cá nhân đã được quyết định giao khu vực biển, công nhận khu vực biển (cấp lần đầu) và nộp đầy đủ tiền sử dụng khu vực biển theo quy định.

Về hồ sơ, tổ chức, cá nhân gửi 01 bản sao (được chứng thực) giấy nộp tiền sử dụng khu vực biển do cơ quan thuế cấp đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển để cấp giấy chứng nhận và không phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu.

Về thời hạn giải quyết, theo dự thảo Nghị định, trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển ký Giấy chứng nhận và gửi cho tổ chức, cá nhân.

Việc cấp giấy chứng nhận trong trường hợp chuyển nhượng, góp vốn quyền sử dụng khu vực biển được thực hiện đồng thời khi cấp quyết định giao khu vực biển.

Thủ tục cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận

Về các trường hợp được cấp lại giấy chứng nhận, dự thảo Nghị định quy định gồm các trường hợp sau đây: (i) sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển; (ii) gia hạn thời hạn giao khu vực biển; (iii) giấy chứng nhận bị mất; (iv) giấy chứng nhận bị hư hỏng không thể sử dụng được.

Các trường hợp Giấy chứng nhận bị thu hồi sẽ gồm: (1) khu vực biển được giao bị thu hồi; (2) hết thời gian sử dụng khu vực biển mà không được gia hạn thời hạn giao khu vực biển; (3) Trường hợp nếu cá nhân hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân đã chết mà không có người thừa kế.

Về hồ sơ, trình tự thủ tục, dự thảo Nghị định chỉ quy định đối với cấp lại giấy chứng nhận do giấy chứng nhận bị mất hoặc giấy chứng nhận bị hư hỏng không thể sử dụng được, cụ thể:

Hồ sơ bao gồm: (a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo mẫu ban hành kèm theo Phụ lục số 2 của Nghị định này; (b) Bản sao quyết định giao khu vực biển (nếu có); (c) Giấy chứng nhận bị hỏng không sử dụng được trong trường hợp giấy chứng nhận bị hư hỏng không thể sử dụng được.

Về trình tự, thủ tục, dự thảo Nghị định quy định tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này đến cơ quan có thẩm quyền; tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp, nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ; trường hợp gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, ngày nhận hồ sơ là ngày dịch vụ bưu chính chuyển cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện;

Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển có trách nhiệm xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận thì phải nêu rõ lý do bằng văn bản;

Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả giải quyết hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển có trách nhiệm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi khu vực biển thì đồng thời thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan