Thứ 7, 25/06/2022 - 17:45
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nguyên tắc, yêu cầu thực hiện hoạt động lấn biển

      Ngày 21 tháng 10 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định lấn biển.

 

      Theo dự thảo Nghị định, lấn biển là việc sử dụng đất, đá và vật liệu san lấp khác để san, lấp biển trong phạm vi từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm trở ra đến hết vùng biển Việt Nam nhằm tạo quỹ đất cho các mục đích phát triển kinh tế-xã hội; quỹ đất lấn biển được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai. Dự thảo Nghị định xác định nguyên tắc, yêu cầu của hoạt động lấn biển, cụ thể:

      Nguyên tắc thực hiện lấn biển

      Theo dự thảo Nghị định, hoạt động lấn biển phải đảm bảo 05 nguyên tắc sau đây:

      Thứ nhất, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, lợi ích quốc gia trên biển; phù hợp với quy định của các luật có liên quan và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

      Thứ hai, dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá đầy đủ chi phí lợi ích về kinh tế, xã hội, môi trường bảo đảm phát triển bền vững; tính toán đầy đủ các yếu tố tự nhiên và tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

      Thứ ba, phù hợp với quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

      Thứ tư, hạn chế thấp nhất các tác động xấu đến môi trường, hệ sinh thái, đa dạng sinh học, nguồn lợi thuỷ sản, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử-văn hoá, danh lam thắng cảnh; không ảnh hưởng đến đường di chuyển của tàu thuyền, thoát lũ khu vực cửa sông, làm tăng nguy cơ rủi ro thiên tai; không ảnh hưởng tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, vùng và địa phương có liên quan.

Thứ năm, bảo đảm khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên biển; quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển hợp pháp; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác có liên quan và quyền tiếp cận với biển của người dân, cộng đồng.

      Yêu cầu đối với lấn biển

      Theo dự thảo Nghị định, việc lấn biển cũng phải đáp ứng 05 yêu cầu sau đây:

      Thứ nhất, Việc lấn biển phải được lập thành dự án đầu tư hoặc hạng mục của dự án đầu tư và phải thực hiện theo quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, quy hoạch, đầu tư, đầu tư công, đất đai, xây dựng, môi trường, tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và pháp luật khác có liên quan.

      Thứ hai, dự án lấn biển phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; chỉ thực hiện lấn biển khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển để lấn biển theo quy định của Nghị định này.

      Thứ ba, phương pháp, giải pháp kỹ thuật, vật liệu lấn biển và hạng mục công trình lấn biển phải bảo đảm phù hợp các quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật về xây dựng và lĩnh vực khác có liên quan; phải được xem xét, đánh giá tác động đến điều kiện tự nhiên, chế độ thủy động lực, giá trị dịch vụ hệ sinh thái vùng bờ, tài nguyên biển và khai thác, sử dụng tài nguyên biển, môi trường biển và sức chịu tải của môi trường biển.

      Thứ tư, đất, đá và vật liệu khác dùng để lấn biển phải xác định được nguồn gốc; không chứa các chất phóng xạ, bức xạ, hóa chất độc và phải tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; bảo đảm không gây ô nhiễm, sự cố môi trường và hạn chế thấp nhất ảnh hưởng, gây tác động xấu đến hệ sinh thái, đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản.

Thứ năm, thông tin về dự án lấn biển phải được thông báo rộng rãi trong nước hoặc quốc tế chậm nhất 15 ngày trước ngày thi công lấn biển theo quy định của pháp luật; nhà đầu tư dự án lấn biển có trách nhiệm đề nghị Bộ Giao thông vận tải để thực hiện thông báo hàng hải theo quy định của pháp luật về hàng hải.

      Ngoài ra, nội dung dự thảo Nghị định có hai chương lớn quy định về quản lý hoạt động lấn biển và quản lý, sử dụng đất lấn biển.

      Chi tiết dự thảo Nghị định xem tại đây./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan